fbpx
deMens.nu

Nieuwe voorzitter deMens.nu

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg13 nr2. Lees hier meer ‘Ingezoomd‘.

De algemene vergadering van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw – deMens.nu heeft Raymonda Verdyck verkozen tot nieuwe voorzitter. Op 23 maart 2024 nam zij de fakkel over van Freddy Mortier, die zes jaar aan het roer van de koepelvereniging stond.

Philipp Kocks

Van 1977 tot 1985 was Raymonda Verdyck werkzaam als leerkracht niet-confessionele zedenleer in verschillende scholen in Vlaanderen. Haar inzet voor kwalitatief onderwijs en haar passie voor de ontwikkeling van jongeren leidden haar vervolgens naar een gedetacheerde positie als leerkracht bij de Humanistische Jongeren van 1985 tot 1994.

Raymonda Verdyck

In 1994 maakte Verdyck de overstap naar een ambtelijke loopbaan. Gedurende haar periode als ambtenaar bekleedde ze verschillende leidinggevende functies binnen het Vlaamse overheidsapparaat. In 2009 werd ze aangesteld als afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, waar ze een belangrijke rol speelde in het bevorderen van kwalitatief onderwijs en het moderniseren van het onderwijslandschap in Vlaanderen. In 2021 ging ze met pensioen.

Naast haar professionele betrokkenheid heeft Raymonda Verdyck ook meerdere bestuursfuncties vervuld in verschillende verenigingen en instellingen, waaronder de Humanistische Jongeren, de Unie Vrijzinnige Verenigingen en de Vrije Universiteit Brussel.

Momenteel is ze lid van de raad van toezicht bij de Hogeschool Gent en voorzitter van de Erasmushogeschool Brussel.

 

Focus op samenwerking en verbinding

Als voorzitter van deMens.nu ziet Raymonda Verdyck een nauwe samenwerking met de lidorganisaties als een van haar prioriteiten. “Ik wil nagaan wat hun vragen, noden en behoeften ten aanzien van onze koepel zijn en op die manier ook zien welke toekomst we samen kunnen uitwerken.”

Verdyck spreekt zich tevens uit tegen de toenemende polarisatie en het extremisme in de maatschappij. “Op dit ogenblik lig ik wakker van de enorme verrechtsing die we in de wereld vaststellen. Ook in eigen land zien we dat het extreemrechtse gedachtegoed langzaamaan het dagelijkse taalgebruik insluipt. Dat staat haaks op hetgeen waar ik voor sta, waar wij als vrijzinnig humanisten voor staan: verbinden, niet polariseren, niet segregeren, maar ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden en dat we een beleid voeren dat daar ook het nodige respect voor opbrengt.”

 

Een terugblik

Freddy Mortier

Freddy Mortier, de uittredende voorzitter, blikt met voldoening terug. “Onze toewijding aan de bescherming van levensbeschouwelijke vrijheid in het onderwijs en het bevorderen van ethische vooruitgang was groot. De waardigheid van het individu en het recht op zelfbeschikking stonden steeds voorop.”

De aloude beleidsdoelstelling om meer jongeren te bereiken, werd onder Freddy Mortier gerealiseerd. “Een bijzonder hoogtepunt tijdens mijn termijn was onze inspanning om jongeren meer bij onze beweging te betrekken. Door het lanceren van ons jongerenmerk Dwaalzin hebben we een modern platform gecreëerd dat de stem van de jeugd versterkt en hen dichter bij het waardenkader van deMens.nu brengt.”

Mortier sluit af met hoopvolle woorden. “Onze gemeenschap, gebaseerd op ontmoeting en verbinding, bleef groeien ondanks de toenemende druk op onze levensbeschouwing. Door mensen samen te brengen, hebben we een omgeving van respect en begrip versterkt, iets wat in deze tijden onmisbaar is.”

 

Toekomstvisie en actie

Onder het voorzitterschap van Raymonda Verdyck staat deMens.nu voor een periode van actie. “We hebben ongelooflijk mooie waarden die we te verdedigen hebben, waarden die een bijdrage aan een betere samenleving leveren. Ik denk dat het belangrijk is dat we daarvoor de handen in elkaar slaan en er ook effectief werk van maken.”