fbpx
deMens.nu

Kunst en humanisme 1: Kunst en protest

Met Kunst en protest verschijnt het eerste nummer in de reeks Kunst en Humanisme. In dit volume wordt onderzocht hoe menselijk protest vorm krijgt binnen verschillende artistieke media. Kunst is vaak de enige plek waar het vrije en kritische denken zich kunnen ontplooien en gangbare denkbeelden ter discussie kunnen worden gesteld. Met deze reeks wordt een bijdrage geleverd aan een kritisch, adogmatisch en hedendaags humanisme.

Deze reeks onderzoekt de relatie tussen kunst, humanisme en het vrije denken. Het vrijzinnig humanisme is een denk- en levenspraktijk die zich voortdurend dient te herbronnen. Dat gebeurt niet alleen door over de wereld na te denken in de wetenschap en de filosofie, maar ook door die wereld te verbeelden en hierover te reflecteren in de kunsten. Betekenisvolle creaties kunnen ons ontroeren, raken of gevoelig maken voor iets waar we verstandelijk niet onmiddellijk toegang tot hebben. Op die manier kan kunst zowel ons denken als handelen in beweging brengen. Door de aandacht te vestigen op de relatie tussen kunst, humanisme en het vrije denken, wensen we een adogmatische levenshouding te cultiveren, waarin we bereid zijn onze eigen waarnemings- en betekeniskaders in vraag te stellen. We richten ons hierbij niet alleen op wat filosofen en vrijdenkers schrijven. Ook het werk van veel kunstenaars uit het verleden beschikt over een kritische dimensie, die onderdrukt wordt, of niet genoeg erkend, in de officiële geschiedschrijving. Met deze reeks wensen we vooral het kritische potentieel van de kunsten te belichten.

Auteurs: Willem Elias, Daniel Biltereyst, Tom De Mette, David Gullentops, Matthias Heyman, Ronald Soetaert, Johan Swinnen, Jan Van den Brande, Jan Van Landeghem, Jaak Van Schoor,

Adviescomité: Daniël Acke, Free De Backer, Vincent Declerck, Ninnia Decoster, Willem Elias, Sonja Lavaert, Gert De Nutte, Jan Van den Brande.

Verschijnen ook in deze reeks:
2. Gids Humanistisch Sculpturenpark – 2024
3. Nom de Dieu– 2024

Meer info en bestellen