fbpx
deMens.nu

Inleiding: de maakbare samenleving begint in je straat

Debatten over waar we met de samenleving heen moeten, klinken soms heel abstract. Maar in je stad of gemeente worden die heel concreet. Is er in mijn gemeente een school die zedenleer aanbiedt? Respecteert de zorginstelling even verderop de levenseinde-wensen van mijn moeder? Wordt samenleven in diversiteit aangemoedigd?

Dergelijke concrete vragen zijn het vertrekpunt voor het memorandum van deMens.nu voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Want voor vrijzinnig humanisten moet élke verkiezing om mensen gaan. Ons streefdoel is altijd hetzelfde: de vrijheid van elke burger garanderen, de gelijkheid en solidariteit tussen burgers versterken.

Hoe verwezenlijk je dat in een samenleving die steeds diverser en kleurrijker wordt? Wij denken dat we de overheid zelf best kleurenblind maken. Een onpartijdige overheid bedient immers per definitie elke burger op dezelfde manier. Een op seculiere leest geschoeide overheid is het bindmiddel voor een open, vrije, welvarende en zorgende samenleving.

De burger speelt zelf ook een belangrijke rol in het creëren van zo’n samenleving. Daarom moet hij of zij alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, te zoeken naar wie hij of zij wil worden en, eens die identiteit gevonden, deze ten volle te kunnen uiten.

Want dat elk mens zichzelf kan zijn en daarnaar handelen zonder een ander mens datzelfde recht te ontzeggen, is de beste barometer voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Veel leesplezier.

Met vrijzinnig humanistische groet,

Freddy Mortier
Voorzitter deMens.nu
Anne-France Ketelaer
Algemeen Directeur deMens.nu

Memorandum

Het memorandum voor de lokale verkiezingen van oktober 2018 laat zich samenvatten in 3 grote pijlers. Klik hieronder om ze te bekijken.  Het memorandum kan je ook integraal op PDF bekijken en/of downloaden.

Memorandum integraal

Bekijk alle filmpjes