fbpx
deMens.nu

Woonplaats: cel 322 bus 2

In deze UVV-info wordt het Belgische gevangeniswezen onder de loep genomen. Meer concreet wordt in dit nummer ingegaan op de Basiswet Gevangeniswezen en Rechtspositie van Gedetineerden, de Strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van gedetineerden, mensenrechten in de Belgische gevangenissen, humanisering van de interneringspraktijk e.a.