fbpx
deMens.nu

Seksualiteit: Eigen en levensbeschouwelijke verantwoordelijkheid!

De visie van Ian Buruma (DS, 8 januari) dat de paus mede verantwoordelijk is bij verkrachtingen omwille van het wereldbeeld dat hij promoot, moet verder opengetrokken worden. De verkrachters van Jyoti hadden zelf de keuze om de jonge vrouw niet te verkrachten en zijn dus verantwoordelijk voor hun daden. Dat neemt niet weg dat religie en cultuur een zeer belangrijke rol spelen in het beeld dat ieder mens heeft over de maatschappij. In een cultuur waarin vrouwen en mannen niet als gelijkwaardig worden beschouwd, is een individu veel meer vatbaar om vrouwen en mannen ongelijk te behandelen. In een cultuur waarin bezit belangrijk is, zullen belastingsontduiking, fraude, diefstal en roofmoord ook meer voorkomen.

Daarom moet iedereen zijn verantwoordelijk opnemen om te werken aan een maatschappij waarin ieders menswaardigheid, gelijkwaardigheid en recht op geluk gerespecteerd wordt. In tegenstelling tot de visie die doctor Michaël Bauwens gisteren uiteenzette in deze krant, zijn vrijzinnig humanisten ervan overtuigd dat de mens positief kan evolueren en zichzelf en de maatschappij kan aanpassen. Het is immers door toedoen van mensen dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geschreven werd en juridische en sociale zekerheidssystemen uit de grond gestampt werden. Hier kwam geen godheid aan te pas. Doordat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen, kunnen ook het aantal verkrachtingen verminderd worden, wat jammer genoeg niet wil zeggen dat ze ooit de wereld uit zullen zijn.

Dat neemt niet weg dat diegenen die een grote invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij, mensen moeten wijzen op hun verantwoordelijkheid om ieders gelijkwaardigheid, menswaardigheid en recht op geluk te respecteren. Tot deze groep behoren zeker de hoogwaardigheidsbekleders van de verschillende levensbeschouwingen. Dus als een imam bijvoorbeeld zegt dat mensen van hetzelfde geslacht geen seksuele contacten mogen hebben, dan geeft dat sommigen het valse gevoel van legitimering om holebi’s het leven zuur te maken. Of als de paus het condoomgebruik verbiedt, dan werkt hij onrechtstreeks het aantal hiv-geïnfecteerden in de hand. Die hoogwaardigheidsbekleders zijn zich hier misschien nog niet terdege van bewust.

Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu