fbpx
deMens.nu

Echt pluralistisch onderwijs is enkel mogelijk in eenheidsnet

In het opiniestuk ‘Strikte neutraliteit is geen pluralisme’ (Tertio 06 februari 2013) houdt Geert De Kerpel een pleidooi voor pluralisme in de samenleving: “In een echt pluralistische samenleving mag iedereen in respect voor elkaar ongedwongen uitkomen voor de eigen identiteit […].”

De auteur ziet het onderwijs als een instrument om voor meer begrip en pluralisme te zorgen. Hij neemt daarbij het gemeenschapsonderwijs in het vizier. De bezorgdheid m.b.t. pluralisme siert hem. Ook ik wil dat kinderen in het dagelijkse leven kennismaken met mensen die er andere levensbeschouwelijke denkbeelden op nahouden. Maar wat met bijvoorbeeld het vrije katholieke net, een vorm van privaat onderwijs? Het vrije katholieke net stelt dat het een uniek pedagogisch project heeft. Dat project wordt niet enkel gerealiseerd door het vak katholieke godsdienst. Want mocht dat alleen het onderscheid vormen met andere onderwijsnetten, dan is er geen verschil met het gemeenschapsonderwijs te vinden. Neen, het unieke aan het project is dat het ook en vooral dat in elk ‘de katholieke leer’ wordt ingelepeld. Het kan immers niet anders dan dat die katholieke zienswijze ook terugkomt in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde… Er vindt m.a.w. een subtiele indoctrinatie plaats via alle vakken. Brainwashing noemt men dat.

Aangezien elk vak wordt gegeven vanuit die katholieke invalshoek, is diversiteit hier derhalve ver te zoeken. Als je echter stelt dat er geen subtiele indoctrinatie is, dan blijft er geen enkele reden over om niet naar één pluralistisch onderwijsnet te gaan. Aangezien in België -dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft onderschreven- iedereen gelijk is, kan je daarenboven stellen dat de overheid de taak heeft enkel pluralistische projecten, zoals het gemeenschapsonderwijs, te subsidiëren. Dus als we de redenering van Geert De Kerpel consequent doortrekken, dan moeten we het vrij katholiek onderwijsnet opdoeken. Toch?

Sylvain Peeters voorzitter deMens.nu, koepel van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel