fbpx
deMens.nu

Sp.a tegenover de seculiere staat

Sp.a is niet meer tegen het hoofddoek in openbare instellingen.

Door die verandering in hun positie, lijken ze de scheiding tussen Kerk en Staat niet meer te verdedigen. In plaats van universele seculiere waarden op niveau van de Staat, opteren ze op dat niveau voor religieuze (of groeps) waarden om zogezegd de diversiteit te dienen.

Ambtenaren zouden zich, als het van Sp.a afhangt, mogen uiten voor wat ze staan, met een sluier/boerka(?), kruisbeeld/keppel… ook een Vlaamse leeuw?

Als persoon heb ik niets tegen diversiteit in onze maatschappij. Alleen kan ik als individu kiezen om al dan niet geconfronteerd te worden met mensen die bepaalde waarden uitdragen, die tegenover de mijne staan. Als ‘burger’ dreig ik die keuze niet meer te hebben als ik tegenover een ambtenaar sta (maar binnenkort ook in openbare zorginstellingen/ziekenhuizen/rechtbanken/scholen/politie…?) die zijn waarden uitdraagt.

Uit mijn werkveld (zorgsector) ervaar ik hoe beducht mensen in een zwakke positie staan tegenover mensen waarvan zij afhangen, laat staan iemand die een bepaald waardekader uitdraagt.

Als ik de argumenten van Wouter Van Besien (Groen) gisteren in ‘TerZake’ aanhoor, waarvan hij hoopte dat Sp.a ze overneemt, lijken me die op zijn minst controversieel. Hoe anders kan een ‘progressieve’ partij, het conservatisme/integrisme omarmen, met als doel te ‘emanciperen’? Om vooral die vrouwen die onder dwang van hun gemeenschap/echtgenoot (ook volgens Wouter VB)… gesluierd op straat komen, een vlucht uit de dwingelandij te verschaffen door bv. werk als ‘gesluierde’ ambtenaar. De dwingelandij wordt hiermee niet aangepakt, alleen zou hiermee die vrouw uit haar isolement worden gehaald. Anderzijds kan deze handelswijze die religieus geïnspireerde elementen aangeven dat onze maatschappij dat soort gedrag wel tolereert. Hoe eerlijk zijn Groen en Sp.a dan in hun debat over gelijke rechten voor man en vrouw?

Een vraag aan de Sp.a leden: indien de Staat volgens hen, dient af te stappen van het neutraliteitsprincipe, mag een ambtenaar die zich tooit volgens zijn waarden dan ook morele, religieuze bezwaren inroepen bij het uitoefenen van zijn/haar ambt, of dient die persoon tegen zijn ‘uitstraling in’, zijn ambt te vervullen?

Harry Buyl – Borgerhout

moreel consulent bij het Zorgbedrijf Antwerpen