fbpx
deMens.nu

Tijd voor diversiteit bij de VRT

Van een openbare omroep die voor een groot deel met overheidsgeld gefinancierd wordt, mag je verwachten dat die er voor de gehele bevolking is. Om die reden trok de VRT zopas haar subsidies terug voor het politiek roodgekleurde Festival van de Gelijkheid. De Morgen (maandag 2 december) merkte dan ook terecht op dat het vreemd is “primetime zondagochtend de eucharistieviering te horen op de radio” (Radio 1). Toch wil de VRT hier tot op heden geen verandering in brengen.

Huisdieren zegenen tijdens Het Journaal
Dit gegeven is al zo oud als de openbare omroep bestaat. We schreven dan ook al herhaaldelijk opiniestukken naar kranten en brieven naar het hoofd van de VRT, wat we nu opnieuw zullen doen. Die gingen niet alleen over de extra zendtijd van de mis op Radio 1 (of televisiezender één), maar bijvoorbeeld ook over de overmatige aandacht die tijdens Het Journaal besteed wordt aan de verkiezing van de Paus, het zegenen van (huis)dieren of vier verschillende nieuwsitems in één journaal (2012) over het katholieke paasfeest.

Diversiteit?
Gezien de VRT in haar beheersovereenkomst van 2012-2016 inzet op diversiteit en aandacht wil besteden aan “een evenwichtige vertegenwoordiging van de bevolkingsgroepen”, vragen wij dan ook evenredige zendtijd en middelen voor de vrijzinnig humanisten en de andere erkende levensbeschouwingen. De erediensten zijn namelijk eigen producties van de openbare omroep, die daarvoor eigen middelen en personeel inzet. Ze behoren niet tot de uitzendingen voor derden, waarvan de zendtijd wel billijk verdeeld is onder de verschillende erkende levensbeschouwingen. Onze vraag ligt in lijn met het recente voorstel van charter voor levensbeschouwelijke dialoog van minister Geert Bourgeois, een product van het Vlaamse regeerakkoord. Hierin staat namelijk dat de overheid geen voorkeur of afkeur mag uitspreken voor een eredienst of een levensbeschouwing. Indien dit niet haalbaar wordt geacht, kunnen ook alle levensbeschouwelijke uitzendingen van de openbare omroep gehaald worden. Katholiek getinte uitzendingen kunnen alvast verdergezet worden via Radio Maria.

Tijd voor een debat
De VRT antwoordde ons reeds in een brief van 21 mei 2012 dat de VRT niet verplicht is “om in haar eigen programma-aanbod proportionele uitzendtijd te geven aan de diverse levensbeschouwelijke stromingen”. Voor de uitzending van erediensten verschuilt ze zich achter de kijkcijfers: “Deze uitzendingen zijn historisch gegroeid en beantwoorden aan de behoeftes van een deel van ons publiek”. Tot slot stelt ze dat deze uitzendingen absoluut niet opgevat zijn als een platvorm voor die religies om hun boodschap over te brengen aan het publiek. Uiteraard zijn ze dat wel. Zeker wat de katholieke eredienst betreft. Het wordt tijd dat de VRT deze discussie ernstig voert.

Sylvain Peeters,
Voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw