fbpx
deMens.nu

Ethisch réveil in Europa!

Op 10 april werd in het Europees parlement een hoorzitting georganiseerd door de anti-choice burgerbeweging “One of Us” die de onvoorwaardelijke bescherming van het embryo in Europa eist. “One of Us” bestaat uit katholieke en evangelische organisaties, waarvan sommigen ook betrokken zijn op lokaal vlak bij de anti-abortusbeweging. “One of Us” wil dat de EU de financiering van embryonaal stamcelonderzoek stopzet alsook van de niet-gouvernementele organisaties die instaan voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in ontwikkelingslanden, waarbij de vrouw bij een ongewenste zwangerschap kan kiezen voor een veilige abortus. De Europese Commissie zal op 28 mei dit voorstel bespreken.

Als hun voorstel wet wordt, dan zal “One of Us” dramatische gevolgen hebben voor de research, de vrouwen en de gezondheid. Tijdens de hoorzitting werden parlementairen die opkwamen voor het stamcelonderzoek en het recht op abortus herhaaldelijk onderbroken door de talrijk aanwezige tegenstanders.

Op 10 april waarschuwden de rectoren van de KU Leuven, UGent, VUB, UA en UHasselt met een open brief in de pers voor de stopzetting van steun aan het stamcelonderzoek. Het initiatief van “One of Us” vormt een bedreiging voor dit wetenschappelijk onderzoek, waarbij ons land tot de koplopers behoort. De EU erkende in het verleden het positief resultaat dat uit dit onderzoek kan voortvloeien voor een aantal ziektes zoals hartfalen, diabetes, de ziekte van Parkinson, Huntington. Het huidige onderzoek is reeds onderworpen aan strikte wettelijke en ethische regels. Commercialisering hiervan dient uitgesloten worden. Het verbieden van dit type onderzoek ontneemt een groot aantal burgers de hoop op genezing. Deze research werd nochtans recent hernieuwd in het voorstel van de Europese Commissie ‘Horizon 2020′, waarbij de regels voor financiering van onderzoek in Europa voor de periode 2014-2020 vastgelegd werden.

Een embryo is geen minimens, maar een cluster cellen. Onder de mom van de verdediging van het embryo worden niet alleen het wetenschappelijk onderzoek maar ook de reproductieve gezondheid en het recht op abortus geviseerd. Men wil de Europese politiek herzien op het vlak van ontwikkelingshulp. Zo wil men niet dat Europese subsidies gebruikt zouden worden voor activiteiten die menselijke embryo’s vernietigen. “One of Us” wil verbieden dat de EU direct of indirect financiële steun verleent aan organisaties die? abortussen uitvoeren of promoten? in ontwikkelingslanden. De gevolgen van dergelijke politiek zouden verschrikkelijk zijn. Complicaties bij zwangerschap, de bevalling en onveilige abortussen behoren tot de hoofdoorzaken van sterfte bij vrouwen in de groep van 15 tot 49 jaar in landen met een laag en middelmatig inkomen. Bovendien zou het invoeren van een dergelijke maatregel ingaan tegen de Europese consensus over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, alsook in conflict komen met internationale overeenkomsten en resoluties van de Verenigde Naties. Hierdoor zouden de bestaande realisaties op het vlak van reproductieve gezondheid en gezondheid van de moeder in het gedrang komen. Door de acties van de geviseerde organisaties stierven minder vrouwen tijdens de zwangerschap en de bevalling.

Vrij onderzoek, vrij wetenschappelijk onderzoek en een goede gezondheidszorg moeten gewaarborgd zijn. Het ethisch kader hiervan moet echter gebaseerd zijn op gedeelde principes en waarden en niet op een ideologisch dogma.

We roepen de Europese Commissie dan ook op om het voorstel van “One of Us” te verwerpen en de vrijheid van onderzoek in Europa en de seksuele en reproductieve diensten in ontwikkelingslanden te verdedigen, met inbegrip van het recht op een veilige abortus.

Sylvain Peeters
Voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen
Mario Van Essche
Voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw