fbpx
deMens.nu

Geen plaats voor fundamentele wetenschappelijke inzichten in bepaalde onderwijsinstellingen?

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

We werden getroffen door de berichtgeving in de pers (De Morgen 14 oktober) dat in Vlaanderen de gesubsidieerde bijbelscholen aan 1100 leerlingen in het basisonderwijs verkondigen dat god de hele werkelijkheid heeft geschapen. In dergelijk onderwijs is duidelijk geen plaats voor de evolutietheorie, nochtans een van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten van de voorbije eeuwen. De evolutietheorie maakt geen deel uit van de te behalen eindtermen in het lager onderwijs, wat een blinde vlek veroorzaakt in de wetenschappelijke geletterdheid van jongeren. We roepen dan ook de Vlaamse volksvertegenwoordigers op om dringend werk te maken om de evolutietheorie op te nemen binnen de eindtermen van het basisonderwijs. Zo niet kunnen deze bijbelscholen blijven beweren dat het creationisme een zinvol alternatief is voor de wetenschap. Jongeren hebben recht op goede informatie en opleiding. Voor ons kan het dan ook niet dat scholen gesubsidieerd worden om pseudowetenschappelijke opvattingen zoals het creationisme en intelligent design te verspreiden. In de bijbelscholen is geen sprake van het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze opleiden van jongeren, maar van pure indoctrinatie. Dergelijk onderwijs verwerpt het wetenschappelijk onderzoek, wat de jongeren die erin opgeleid worden manifest slechte startkansen geeft om later een constructieve rol in de maatschappij op te nemen. Deze problematiek betreft overigens niet alleen bepaalde stromingen binnen het christendom. Er stelden zich ook reeds problemen in Antwerpse joodse scholen. Bepaalde groepen in de islam verwerpen ook de evolutietheorie, wat problemen veroorzaakt tijdens de lessen biologie in het secundair onderwijs. Het kabinet van de minister van onderwijs bevestigt dat de evolutietheorie niet is opgenomen in de eindtermen voor het basisonderwijs. In het regeerakkoord staat dat men de eindtermen zal evalueren met het oog op een reductie en duidelijke formulering ervan. Men verwacht geen uitbreiding van de eindtermen. Men wil de scholen meer vrijheid geven voor het invullen van hun curriculum, wat behoort tot de pedagogische vrijheid van de school. We zijn voorstanders van een samenleving met veel diversiteit (levensbeschouwelijk, cultureel, artistiek?) die de mensenrechten respecteert. De burgers in een dergelijke maatschappij moeten goed geïnformeerd hun eigen keuzes kunnen maken. De wetenschappelijke methode is essentieel voor het verwerven van betrouwbare kennis. Mensen kunnen uiteraard niet verplicht worden om wetenschappelijke kennis te accepteren. De gedachten zijn immers vrij. Men mag handelen volgens zijn eigen ideeën, maar deze mogen niet in strijd zijn met de wet of de universele mensenrechten. De oplossing om wantoestanden zoals het systematisch verkondigen van het creationisme aan lagere schoolkinderen uit de wereld te helpen, is het verplicht opnemen van de evolutietheorie in de eindtermen van het basisonderwijs . Een nog meer effectieve methode om de objectiviteit en wetenschappelijkheid van het onderwijs te garanderen is het laten uitdoven van religieus geïnspireerd onderwijs. Ons onderwijs moet jongeren, de toekomstige kritische wereldburgers, zoveel mogelijk vertrouwd maken met de beschikbare wetenschappelijke kennis. Zonder dergelijke kennis bestaat er immers geen keuzevrijheid. Dit proces van kennisverwerving, dat voor iedereen vlot beschikbaar moet zijn, vormt een permanent proces: leerlingen moeten fundamenteel inzicht verwerven in de wetenschappelijke methodes, zodat ze uiteindelijk zelf inzien waarom wetenschappelijk verworven kennis verkiesbaar is boven dogmatische opvattingen. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw Prof. dr. Johan Braeckman Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap UGent Dr. Maarten Boudry FWO Research fellow Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap UGent We werden getroffen door de berichtgeving in de pers (De Morgen 14 oktober) dat in Vlaanderen de gesubsidieerde bijbelscholen aan 1100 leerlingen in het basisonderwijs verkondigen dat god de hele werkelijkheid heeft geschapen. In dergelijk onderwijs is duidelijk geen plaats voor de evolutietheorie, nochtans een van de belangrijkste wetenschappelijke inzichten van de voorbije eeuwen. De evolutietheorie maakt geen deel uit van de te behalen eindtermen in het lager onderwijs, wat een blinde vlek veroorzaakt in de wetenschappelijke geletterdheid van jongeren. We roepen dan ook de Vlaamse volksvertegenwoordigers op om dringend werk te maken om de evolutietheorie op te nemen binnen de eindtermen van het basisonderwijs. Zo niet kunnen deze bijbelscholen blijven beweren dat het creationisme een zinvol alternatief is voor de wetenschap. Jongeren hebben recht op goede informatie en opleiding. Voor ons kan het dan ook niet dat scholen gesubsidieerd worden om pseudowetenschappelijke opvattingen zoals het creationisme en intelligent design te verspreiden. In de bijbelscholen is geen sprake van het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze opleiden van jongeren, maar van pure indoctrinatie. Dergelijk onderwijs verwerpt het wetenschappelijk onderzoek, wat de jongeren die erin opgeleid worden manifest slechte startkansen geeft om later een constructieve rol in de maatschappij op te nemen. Deze problematiek betreft overigens niet alleen bepaalde stromingen binnen het christendom. Er stelden zich ook reeds problemen in Antwerpse joodse scholen. Bepaalde groepen in de islam verwerpen ook de evolutietheorie, wat problemen veroorzaakt tijdens de lessen biologie in het secundair onderwijs. Het kabinet van de minister van onderwijs bevestigt dat de evolutietheorie niet is opgenomen in de eindtermen voor het basisonderwijs. In het regeerakkoord staat dat men de eindtermen zal evalueren met het oog op een reductie en duidelijke formulering ervan. Men verwacht geen uitbreiding van de eindtermen. Men wil de scholen meer vrijheid geven voor het invullen van hun curriculum, wat behoort tot de pedagogische vrijheid van de school. We zijn voorstanders van een samenleving met veel diversiteit (levensbeschouwelijk, cultureel, artistiek?) die de mensenrechten respecteert. De burgers in een dergelijke maatschappij moeten goed geïnformeerd hun eigen keuzes kunnen maken. De wetenschappelijke methode is essentieel voor het verwerven van betrouwbare kennis. Mensen kunnen uiteraard niet verplicht worden om wetenschappelijke kennis te accepteren. De gedachten zijn immers vrij. Men mag handelen volgens zijn eigen ideeën, maar deze mogen niet in strijd zijn met de wet of de universele mensenrechten. De oplossing om wantoestanden zoals het systematisch verkondigen van het creationisme aan lagere schoolkinderen uit de wereld te helpen, is het verplicht opnemen van de evolutietheorie in de eindtermen van het basisonderwijs . Een nog meer effectieve methode om de objectiviteit en wetenschappelijkheid van het onderwijs te garanderen is het laten uitdoven van religieus geïnspireerd onderwijs. Ons onderwijs moet jongeren, de toekomstige kritische wereldburgers, zoveel mogelijk vertrouwd maken met de beschikbare wetenschappelijke kennis. Zonder dergelijke kennis bestaat er immers geen keuzevrijheid. Dit proces van kennisverwerving, dat voor iedereen vlot beschikbaar moet zijn, vormt een permanent proces: leerlingen moeten fundamenteel inzicht verwerven in de wetenschappelijke methodes, zodat ze uiteindelijk zelf inzien waarom wetenschappelijk verworven kennis verkiesbaar is boven dogmatische opvattingen.Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzwProf. dr. Johan Braeckman Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap UGentDr. Maarten Boudry FWO Research fellow Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap UGent