fbpx
deMens.nu

Platform AbortionRight! eist kwalitatieve informatieverstrekking over abortus via de overheid en gedecentraliseerd abortus-onderwijs

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Het platform AbortionRight! (Recht op abortus) richt zich tot de Federale Regering en tot de Federale instanties zowel als tot de Parlementaire Vergaderingen, met twee grote eisen: de opname van de technieken van abortus in de onderwijscursus aan de Faculteit Geneeskunde en de verspreiding via de website FOD VolksGezondheid van officiële informatie voor het grote publiek met de voorwaarden en de praktijk van abortus in België. Op de vooravond van de 25ste verjaardag van de stemming in de Kamer van de wet om de vrijwillige zwangerschapsonderbreking gedeeltelijk uit het strafrecht te halen, wenst het platform Abortion Right! zich te richten tot de politieke besluitvormers in het algemeen, en tot de Minister van Volksgezondheid in het bijzonder. Vandaag voorziet de wet de uitvoering van abortus tot 12 weken zwangerschap ( en 14 weken na het uitblijven van de maandstonden) de wet staat ook een vrijwillige afbreking van de zwangerschap toe na 12 weken, bij vrouwen bij wie de psychische of fysieke gezondheid in gevaar is. Zonder vooruit te willen lopen op de debatten of andere acties om te garanderen dat alle vrouwen een gemakkelijke toegang hebben tot abortus in België, richten de 24 verenigingen, die lid zijn van Abortion Right!- het Federale en Europese platform voor het recht op abortus- zich tot de Federale Regering en tot de Federale instanties zowel als tot de Parlementaire Vergaderingen, met twee grote eisen: 1. De opname van de technieken van abortus in de onderwijscursus aan de Faculteit Geneeskunde Ter herinnering, dit abortus-onderwijs is momenteel slechts effectief op één enkele universiteit- aan de ULB, de Université Libre de Bruxelles – en enkel en alleen op vrijwillige basis. In 2013 waren meer dan de helft van de dokters die vrijwillige zwangerschaps-onderbrekingen (VZO) uitvoerden, meer dan 55 jaar. Het gebrek aan ervaren dokters laat zich elk jaar scherp voelen tijdens vakantieperiodes. Eenmaal deze ervaren artsen op pensioen zullen gaan, hoe zullen de overbevraagde centra, die normaal abortussen uitvoeren, nog aan de noden voor vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen (VZO) kunnen tegemoetkomen ? Amper twee jaar geleden werd hierover in het parlement gedebatteerd, sindsdien is er niks veranderd. Regeren is anticiperen! Wij willen dat de Openbare Overheden die toezicht hebben over de universiteiten zowel als de Overheden die verantwoordelijk zijn voor de Volksgezondheid en de Sociale Vooruitgang, op deze nood een antwoord bieden, zodat de wet eindelijk kan toegepast worden in het belang van alle vrouwen, waar ze zich ook bevinden op het nationale grondgebied. 2. De verspreiding via de website FOD VolksGezondheid van officiële informatie voor het grote publiek met de voorwaarden en de praktijk van abortus in België. Momenteel is het verenigingsleven dat het initiatief genomen heeft om deze informaties te verspreiden over de verschillende internetsites (www.loveattitude, www.jeveuxavorter.be, www.gacehpa.be , www.abortus.be ) om vrouwen, geconfronteerd met een zwangerschap, die ze overwegen af te breken, snel de nodige informatie te bezorgen: wettelijke voorwaarden, mogelijke methodes, adresgegevens van de centra, etc. De Minister van Volksgezondheid zou deze info eigenlijk moeten verspreiden, samen met een lijst van alle referentie-centra. Inderdaad, abortus is een kwestie van Volksgezondheid en alle vrouwen moeten toegang kunnen krijgen tot deze officiële informatie afkomstig van de publieke overheden. Het platform Abortion Right www.abortionright.eu Verenigingen lid van het platform : Centre d?Action Laïque (CAL), Centre Régional du Libre Examen, Centre Séverine, Coordination Laïque de l?Action Sociale et de la Santé (CLASS), Comité belge Ni putes Ni Soumises asbl, Conseil des Femmes Francophone de Belgique (CFFB), deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, Fédération des Centres de Planning et de Consultations, Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Fédération laïque de Centres de Planning familial, FGTB-ABVV, GACEHPA, Garance, LUNA, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Mutualité Socialiste, Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR), R.A.P.P.E.L (fr/nl), Sensoa, Université des femmes, VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging, Vrouwen Overleg Komitee (VOK), Vrijzinnige Vrouwen Oost-Vlaanderen Het platform AbortionRight! (Recht op abortus) richt zich tot de Federale Regering en tot de Federale instanties zowel als tot de Parlementaire Vergaderingen, met twee grote eisen: de opname van de technieken van abortus in de onderwijscursus aan de Faculteit Geneeskunde en de verspreiding via de website FOD VolksGezondheid van officiële informatie voor het grote publiek met de voorwaarden en de praktijk van abortus in België.Op de vooravond van de 25ste verjaardag van de stemming in de Kamer van de wet om de vrijwillige zwangerschapsonderbreking gedeeltelijk uit het strafrecht te halen, wenst het platform Abortion Right! zich te richten tot de politieke besluitvormers in het algemeen, en tot de Minister van Volksgezondheid in het bijzonder. Vandaag voorziet de wet de uitvoering van abortus tot 12 weken zwangerschap ( en 14 weken na het uitblijven van de maandstonden) de wet staat ook een vrijwillige afbreking van de zwangerschap toe na 12 weken, bij vrouwen bij wie de psychische of fysieke gezondheid in gevaar is. Zonder vooruit te willen lopen op de debatten of andere acties om te garanderen dat alle vrouwen een gemakkelijke toegang hebben tot abortus in België, richten de 24 verenigingen, die lid zijn van Abortion Right!- het Federale en Europese platform voor het recht op abortus- zich tot de Federale Regering en tot de Federale instanties zowel als tot de Parlementaire Vergaderingen, met twee grote eisen: 1. De opname van de technieken van abortus in de onderwijscursus aan de Faculteit Geneeskunde Ter herinnering, dit abortus-onderwijs is momenteel slechts effectief op één enkele universiteit- aan de ULB, de Université Libre de Bruxelles – en enkel en alleen op vrijwillige basis. In 2013 waren meer dan de helft van de dokters die vrijwillige zwangerschaps-onderbrekingen (VZO) uitvoerden, meer dan 55 jaar. Het gebrek aan ervaren dokters laat zich elk jaar scherp voelen tijdens vakantieperiodes. Eenmaal deze ervaren artsen op pensioen zullen gaan, hoe zullen de overbevraagde centra, die normaal abortussen uitvoeren, nog aan de noden voor vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen (VZO) kunnen tegemoetkomen ? Amper twee jaar geleden werd hierover in het parlement gedebatteerd, sindsdien is er niks veranderd. Regeren is anticiperen! Wij willen dat de Openbare Overheden die toezicht hebben over de universiteiten zowel als de Overheden die verantwoordelijk zijn voor de Volksgezondheid en de Sociale Vooruitgang, op deze nood een antwoord bieden, zodat de wet eindelijk kan toegepast worden in het belang van alle vrouwen, waar ze zich ook bevinden op het nationale grondgebied.2. De verspreiding via de website FOD VolksGezondheid van officiële informatie voor het grote publiek met de voorwaarden en de praktijk van abortus in België. Momenteel is het verenigingsleven dat het initiatief genomen heeft om deze informaties te verspreiden over de verschillende internetsites (www.loveattitude, www.jeveuxavorter.be, www.gacehpa.be , www.abortus.be ) om vrouwen, geconfronteerd met een zwangerschap, die ze overwegen af te breken, snel de nodige informatie te bezorgen: wettelijke voorwaarden, mogelijke methodes, adresgegevens van de centra, etc. De Minister van Volksgezondheid zou deze info eigenlijk moeten verspreiden, samen met een lijst van alle referentie-centra. Inderdaad, abortus is een kwestie van Volksgezondheid en alle vrouwen moeten toegang kunnen krijgen tot deze officiële informatie afkomstig van de publieke overheden.Het platform Abortion Right www.abortionright.euVerenigingen lid van het platform : Centre d?Action Laïque (CAL), Centre Régional du Libre Examen, Centre Séverine, Coordination Laïque de l?Action Sociale et de la Santé (CLASS), Comité belge Ni putes Ni Soumises asbl, Conseil des Femmes Francophone de Belgique (CFFB), deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, Fédération des Centres de Planning et de Consultations, Fédération des Centres de Planning Familial des FPS, Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, Fédération laïque de Centres de Planning familial, FGTB-ABVV, GACEHPA, Garance, LUNA, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Mutualité Socialiste, Nederlandstalige Vrouwen Raad (NVR), R.A.P.P.E.L (fr/nl), Sensoa, Université des femmes, VIVA-Socialistische Vrouwen Vereniging, Vrouwen Overleg Komitee (VOK), Vrijzinnige Vrouwen Oost-Vlaanderen