fbpx
deMens.nu

Zelfbeschikking en de mythe van de maakbare wereld

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

René Stockman blijft het moeilijk hebben met het begrip zelfbeschikking. Dat lijkt voor hem synoniem te zijn voor egoïsme. Voor vrijzinnig humanisten staan het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie van het individu centraal. Dit houdt in dat elke vrouw over haar eigen lichaam beslist en de keuzevrijheid heeft om al dan niet een zwangerschap te plannen. Kiezen voor abortus betreft een persoonlijke keuze, die men weloverwogen en zonder enige vorm van druk moet kunnen maken. Het opiniestuk van René Stockman (Tertio 1 april 2015) is culpabiliserend voor vrouwen die deze moeilijke keuze maken. Dit zelfbeschikkingsrecht doet geen afbreuk aan de solidariteit tussen alle mensen. Solidariteit vormt trouwens ook één van de basiswaarden van het vrijzinnig humanisme. Een vrouw die kiest voor zwangerschapsafbreking omwille van de vaststelling van het syndroom van Down velt geen moreel oordeel over vrouwen die dit niet doen en de zwangerschap wensen uit te dragen. Het staat buiten elke discussie dat iedereen die met een handicap geboren wordt of dit wordt tijdens zijn leven recht heeft op een optimale zorg, georganiseerd vanuit de samenleving. Dezelfde redenering geldt voor wie kiest voor euthanasie. Die persoon velt ook geen oordeel over wie hiervoor niet kiest. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle palliatieve zorg. Maar recht hebben is niet hetzelfde als de plicht hebben. Dan ben je in het straatje van het paternalisme. En René Stockman vertoeft graag in dat straatje. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen René Stockman blijft het moeilijk hebben met het begrip zelfbeschikking. Dat lijkt voor hem synoniem te zijn voor egoïsme. Voor vrijzinnig humanisten staan het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie van het individu centraal. Dit houdt in dat elke vrouw over haar eigen lichaam beslist en de keuzevrijheid heeft om al dan niet een zwangerschap te plannen. Kiezen voor abortus betreft een persoonlijke keuze, die men weloverwogen en zonder enige vorm van druk moet kunnen maken. Het opiniestuk van René Stockman (Tertio 1 april 2015) is culpabiliserend voor vrouwen die deze moeilijke keuze maken.Dit zelfbeschikkingsrecht doet geen afbreuk aan de solidariteit tussen alle mensen. Solidariteit vormt trouwens ook één van de basiswaarden van het vrijzinnig humanisme. Een vrouw die kiest voor zwangerschapsafbreking omwille van de vaststelling van het syndroom van Down velt geen moreel oordeel over vrouwen die dit niet doen en de zwangerschap wensen uit te dragen.Het staat buiten elke discussie dat iedereen die met een handicap geboren wordt of dit wordt tijdens zijn leven recht heeft op een optimale zorg, georganiseerd vanuit de samenleving. Dezelfde redenering geldt voor wie kiest voor euthanasie. Die persoon velt ook geen oordeel over wie hiervoor niet kiest. Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle palliatieve zorg. Maar recht hebben is niet hetzelfde als de plicht hebben. Dan ben je in het straatje van het paternalisme. En René Stockman vertoeft graag in dat straatje. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen