fbpx
deMens.nu

Zwangerschap afbreken nog steeds taboe

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie van het individu staan centraal in het vrijzinnig humanisme. Dit houdt in dat elke vrouw over haar eigen leven en lichaam beslist, en de keuzevrijheid heeft om al dan niet een zwangerschap te plannen. Vrijzinnig humanisten zijn immers voorstanders van verantwoord en gewenst ouderschap. Abortus hoort daar ook bij. Het is een persoonlijke keuze, die men weloverwogen en zonder enige vorm van druk moet kunnen maken. De vrijzinnige gemeenschap voerde vanaf het prille begin mee actie voor de legalisering van abortus en blijft ook vandaag bekommerd om een veilige en vlotte toegang tot abortus. De abortuswet bestaat nu 25 jaar en is toe aan herziening. Zo moet de maximumtermijn van 12 weken na de bevruchting opnieuw politiek bespreekbaar gemaakt worden. Anno 2015 trekken jaarlijks 500 vrouwen naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk omdat deze termijn verstreken is. Het politieke debat over een verlenging van de 12-wekentermijn moet worden gevoerd in samenspraak en in evenwicht met wetenschappelijke experts, samen met ervaringsdeskundigen van de abortuscentra. Ook de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle abortushulpverlening moet worden verzekerd. Daarnaast rust er nog steeds een groot stigma op abortus. Ondanks het feit dat abortus al 25 jaar gelegaliseerd is, bestaan er heel wat vooroordelen rond de zwangerschapsafbreking. Tijdens een internationale conferentie over het abortusstigma (www.abortionlaw25.be) die vandaag plaatsvindt, zal aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een resolutie worden overhandigd. Het vrijzinnig humanisme ondersteunt de volgende standpunten: Abortus uit het strafrecht halen om het taboe en stigma te doen verdwijnen. Meer aandacht voor anticonceptiecounseling en abortus in de artsenopleidingen. De huidige generatie abortusartsen vergrijst en er is nood aan opvolging. Nu bestaat enkel aan de medische faculteit van de ULB een specifieke opleiding rond abortus. Deze technieken zouden echter in het curriculum van alle artsen moeten worden opgenomen. Neutrale informatie verstrekken via de informatiekanalen van de overheid, zodat correcte informatie over ongewilde zwangerschap en abortushulpverlening voor iedereen beschikbaar is. Verder inzetten op degelijke relationele en seksuele vorming in het onderwijs. Het voorzien van een specifieke en/of continue opleiding relationele en seksuele vorming voor leerkrachten en toekomstige leerkrachten. Sensibiliseren via socioculturele organisaties, vrouwenorganisaties en andere stakeholders rond gezondheidspreventie, goede anticonceptie en destigmatisering abortus. Er bestaan nog altijd veel vooroordelen. Iedereen kan geconfronteerd worden met de keuze voor abortus. Uitvoeren van wetenschappelijke studies rond het gebruik van anticonceptie en abortus en de ontwikkeling van aan de resultaten gelinkte preventiecampagnes voor ongeplande/ongewenste zwangerschap. Want hoewel abortus al vijfentwintig jaar legaal is in België, is het onderwerp nog niet uit de taboesfeer verdwenen. Waakzaamheid blijft dus nodig om abortus beschikbaar te houden voor alle vrouwen. Niet alleen in ons land, waar nog steeds betogingen plaatsvinden tegen het recht op abortus. In sommige landen is abortus immers nog verboden of zeer moeilijk verkrijgbaar, bijvoorbeeld in Ierland en Polen. We moeten solidair zijn met deze vrouwen. Binnen het Platform voor het recht op abortus in Europa en in de wereld werken tal van organisaties samen om abortus toegankelijk te maken op een veilige manier voor alle vrouwen, niet alleen in ons land. Wij vertrouwen erop dat de politiek de juiste wetenschappelijke en ethische conclusies trekt, maar geven hen met bovenstaande voorstellen toch alvast een extra duwtje in de rug. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen Mario Van Essche Voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Het zelfbeschikkingsrecht en de autonomie van het individu staan centraal in het vrijzinnig humanisme. Dit houdt in dat elke vrouw over haar eigen leven en lichaam beslist, en de keuzevrijheid heeft om al dan niet een zwangerschap te plannen. Vrijzinnig humanisten zijn immers voorstanders van verantwoord en gewenst ouderschap. Abortus hoort daar ook bij. Het is een persoonlijke keuze, die men weloverwogen en zonder enige vorm van druk moet kunnen maken.De vrijzinnige gemeenschap voerde vanaf het prille begin mee actie voor de legalisering van abortus en blijft ook vandaag bekommerd om een veilige en vlotte toegang tot abortus.De abortuswet bestaat nu 25 jaar en is toe aan herziening. Zo moet de maximumtermijn van 12 weken na de bevruchting opnieuw politiek bespreekbaar gemaakt worden. Anno 2015 trekken jaarlijks 500 vrouwen naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk omdat deze termijn verstreken is. Het politieke debat over een verlenging van de 12-wekentermijn moet worden gevoerd in samenspraak en in evenwicht met wetenschappelijke experts, samen met ervaringsdeskundigen van de abortuscentra. Ook de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle abortushulpverlening moet worden verzekerd. Daarnaast rust er nog steeds een groot stigma op abortus. Ondanks het feit dat abortus al 25 jaar gelegaliseerd is, bestaan er heel wat vooroordelen rond de zwangerschapsafbreking. Tijdens een internationale conferentie over het abortusstigma (www.abortionlaw25.be) die vandaag plaatsvindt, zal aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) een resolutie worden overhandigd.Het vrijzinnig humanisme ondersteunt de volgende standpunten: Abortus uit het strafrecht halen om het taboe en stigma te doen verdwijnen. Meer aandacht voor anticonceptiecounseling en abortus in de artsenopleidingen. De huidige generatie abortusartsen vergrijst en er is nood aan opvolging. Nu bestaat enkel aan de medische faculteit van de ULB een specifieke opleiding rond abortus. Deze technieken zouden echter in het curriculum van alle artsen moeten worden opgenomen. Neutrale informatie verstrekken via de informatiekanalen van de overheid, zodat correcte informatie over ongewilde zwangerschap en abortushulpverlening voor iedereen beschikbaar is. Verder inzetten op degelijke relationele en seksuele vorming in het onderwijs. Het voorzien van een specifieke en/of continue opleiding relationele en seksuele vorming voor leerkrachten en toekomstige leerkrachten. Sensibiliseren via socioculturele organisaties, vrouwenorganisaties en andere stakeholders rond gezondheidspreventie, goede anticonceptie en destigmatisering abortus. Er bestaan nog altijd veel vooroordelen. Iedereen kan geconfronteerd worden met de keuze voor abortus. Uitvoeren van wetenschappelijke studies rond het gebruik van anticonceptie en abortus en de ontwikkeling van aan de resultaten gelinkte preventiecampagnes voor ongeplande/ongewenste zwangerschap. Want hoewel abortus al vijfentwintig jaar legaal is in België, is het onderwerp nog niet uit de taboesfeer verdwenen. Waakzaamheid blijft dus nodig om abortus beschikbaar te houden voor alle vrouwen. Niet alleen in ons land, waar nog steeds betogingen plaatsvinden tegen het recht op abortus. In sommige landen is abortus immers nog verboden of zeer moeilijk verkrijgbaar, bijvoorbeeld in Ierland en Polen. We moeten solidair zijn met deze vrouwen.Binnen het Platform voor het recht op abortus in Europa en in de wereld werken tal van organisaties samen om abortus toegankelijk te maken op een veilige manier voor alle vrouwen, niet alleen in ons land.Wij vertrouwen erop dat de politiek de juiste wetenschappelijke en ethische conclusies trekt, maar geven hen met bovenstaande voorstellen toch alvast een extra duwtje in de rug. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige VerenigingenMario Van Essche Voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging