fbpx
deMens.nu

Ongelijke slachtoffers bij de VRT ?

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Met verwondering lezen wij in het opiniestuk van Bart Maddens (De Standaard 22 oktober) dat de afschaffing van de uitzendingen van de levensbeschouwelijke derden bij de VRT minder problematisch is voor de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing. Volgens hem is het ?dominante discours in de media sowieso humanistisch-vrijzinnig?. Wij vragen ons ernstig af of de heer Maddens thuis de uitzendingen volgt van een ?andere? VRT. Wij stellen namelijk vast dat het voornamelijk katholieke experten en organisaties zijn die aan bod komen in de nieuwsuitzendingen en informatieve programma?s, en zelfs in ontspanningsprogramma?s te pas en te onpas verwezen wordt naar het katholieke geloof, zoals bijvoorbeeld door Ben Crabbé in Blokken. Ter informatie willen wij er op wijzen dat de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, die de uitzendingen Lichtpunt op televisie en Het Vrije Woord op radio organiseert, samen met alle andere levensbeschouwingen protest aantekende bij minister Gatz tegen de afschaffing van die uitzendingen en pleitte voor het behoud van alle levensbeschouwelijke derden. deMens.nu nam trouwens binnen de Interlevensbeschouwelijke Dialoog Vlaanderen hierbij het voortouw. Het pleidooi voor het behoud van de zondagsmis op de VRT en de vraag naar steun van de CD&V hiervoor is een vraag naar het bestendigen van de partijdigheid van de VRT, en is trouwens strijdig met de opdracht van de openbare omroep en de scheiding tussen levensbeschouwing en overheid, waar die omroep zich nooit aan gelegen liet. De uitzending van misvieringen valt immers buiten de uitzendingen door derden. De openbare omroep besteedt zodoende extra en disproportioneel zendtijd aan het katholieke geloof en onttrekt zich hierdoor aan het principe van de diversiteit, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst 2012-2016 van de VRT. Dit volharden in het eenzijdig uitzenden van de eucharistieviering verstoort immers het evenwicht van de vertegenwoordiging van de bevolkingsgroepen. Des te meer als we vaststellen dat het katholieke geloof in vrije val zit, gelet op de fusies van parochies, door een letterlijke leegloop van de kerken en de zeer geringe instroom van geestelijken. Bovendien schendt de openbare omroep de scheiding van kerk en staat, die zij dient te respecteren. De neutraliteit die voortvloeit uit de wet, blijft enkel behouden, door ofwel geen extra zendtijd aan levensbeschouwingen te besteden (buiten de uitzendingen door derden), ofwel ? en dat is een positieve invulling van neutraliteit ? door evenredig zendtijd te besteden aan alle levensbeschouwelijke evenementen. De huidige VRT neemt duidelijk het rooms-katholieke geloof als de norm en gedraagt zich niet als een seculiere organisatie zoals ze zich als openbare oproep hoort te gedragen. Van een vrijzinnig humanistische invulling van het medium VRT is hoegenaamd geen sprake. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen Mario Van Essche Voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en Humanistisch-Vrijzinnige Radio Met verwondering lezen wij in het opiniestuk van Bart Maddens (De Standaard 22 oktober) dat de afschaffing van de uitzendingen van de levensbeschouwelijke derden bij de VRT minder problematisch is voor de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing. Volgens hem is het ?dominante discours in de media sowieso humanistisch-vrijzinnig?.Wij vragen ons ernstig af of de heer Maddens thuis de uitzendingen volgt van een ?andere? VRT. Wij stellen namelijk vast dat het voornamelijk katholieke experten en organisaties zijn die aan bod komen in de nieuwsuitzendingen en informatieve programma?s, en zelfs in ontspanningsprogramma?s te pas en te onpas verwezen wordt naar het katholieke geloof, zoals bijvoorbeeld door Ben Crabbé in Blokken.Ter informatie willen wij er op wijzen dat de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, die de uitzendingen Lichtpunt op televisie en Het Vrije Woord op radio organiseert, samen met alle andere levensbeschouwingen protest aantekende bij minister Gatz tegen de afschaffing van die uitzendingen en pleitte voor het behoud van alle levensbeschouwelijke derden. deMens.nu nam trouwens binnen de Interlevensbeschouwelijke Dialoog Vlaanderen hierbij het voortouw.Het pleidooi voor het behoud van de zondagsmis op de VRT en de vraag naar steun van de CD&V hiervoor is een vraag naar het bestendigen van de partijdigheid van de VRT, en is trouwens strijdig met de opdracht van de openbare omroep en de scheiding tussen levensbeschouwing en overheid, waar die omroep zich nooit aan gelegen liet.De uitzending van misvieringen valt immers buiten de uitzendingen door derden. De openbare omroep besteedt zodoende extra en disproportioneel zendtijd aan het katholieke geloof en onttrekt zich hierdoor aan het principe van de diversiteit, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst 2012-2016 van de VRT. Dit volharden in het eenzijdig uitzenden van de eucharistieviering verstoort immers het evenwicht van de vertegenwoordiging van de bevolkingsgroepen. Des te meer als we vaststellen dat het katholieke geloof in vrije val zit, gelet op de fusies van parochies, door een letterlijke leegloop van de kerken en de zeer geringe instroom van geestelijken.Bovendien schendt de openbare omroep de scheiding van kerk en staat, die zij dient te respecteren. De neutraliteit die voortvloeit uit de wet, blijft enkel behouden, door ofwel geen extra zendtijd aan levensbeschouwingen te besteden (buiten de uitzendingen door derden), ofwel ? en dat is een positieve invulling van neutraliteit ? door evenredig zendtijd te besteden aan alle levensbeschouwelijke evenementen.De huidige VRT neemt duidelijk het rooms-katholieke geloof als de norm en gedraagt zich niet als een seculiere organisatie zoals ze zich als openbare oproep hoort te gedragen. Van een vrijzinnig humanistische invulling van het medium VRT is hoegenaamd geen sprake. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen Mario Van Essche Voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en Humanistisch-Vrijzinnige Radio