fbpx
deMens.nu

Open brief: Wat is toch die frustratie tegenover de vrijzinnigen?

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Best Mia, Naar aanleiding van wat u schreef in uw column in De Standaard op 26 oktober, acht ik het nodig om te reageren. Te meer omdat u mij persoonlijk wil raken. Maar dat zal je niet lukken. De echte problematiek ?en u weet dit- is dat een door de overheid gefinancierde staatszender vanaf januari 2016 geen levensbeschouwelijke uitzendingen meer zal brengen. Met uitzondering van de eucharistievieringen. Moslims, joden, vrijzinnigen: allemaal van geen belang. Net om die ongelijkheid (die lastige grondwet toch) weg te werken werden destijds de uitzendingen door levensbeschouwelijke derden ingericht. Als die nu weer worden afgevoerd, ontstaat het probleem van de ongelijkheid opnieuw. De georganiseerde vrijzinnigheid pleit voor gelijkheid en minstens voor een neutrale publieke omroep, omdat ze ook door elke overtuiging gefinancierd wordt: wat een intolerante bende moeten wij toch zijn als wij die hatelijke gelijkheid in de plaats willen stellen van de rechten van één enkele overtuiging! Nochtans namen wij het voortouw, sámen met de andere levensbeschouwingen binnen de Interlevensbeschouwelijke Dialoog Vlaanderen, om de afschaffing tegen te gaan. Helaas is net die paragraaf uit mijn opiniestuk (DS 24 oktober) weggelaten. U vindt ons overigens zo intolerant, maar wat met uw eigen polariserende stereotypering over ?een? godsdienst die fatwa?s uitstuurt, waar we als bevolking ons maar beter bezorgd over moeten maken? Ik begrijp die frustratie tegenover de vrijzinnigen niet. Wij maken ons geen illusies: wij zijn een minderheid en hebben nagenoeg geen enkele politieke en maatschappelijke impact. Dat willen we ook niet echt, we huiveren immers van bekeringsdrang. Hoogstens kan ons verweten worden dat wij andermans vuist met onze kaak hebben bezeerd. Misschien is de oorzaak van die frustratie dat de maatschappij zich minder geloofsideeën laat opdringen en de kerk daar geen antwoord op weet te bieden? De paus kan geen hond aaien of het komt in de media. Nu diezelfde paus met zijn progressieve agenda bot ving in de voorbije bisschoppensynode, die zich aankondigde als een nieuwe openheid naar homoseksuelen en eindigde met oorverdovende zwijgzaamheid over dat thema, blijft het stil. Het besef dat de maatschappij zich niet meer wil aanpassen aan de kerk, omdat die kerk zich niet aanpast aan de maatschappij is misschien erger om dragen, dan die incidentele mening die vrijzinnigen hebben over de neutraliteit van de openbare omroep? Op vrijzinnigen kan u natuurlijk inhakken, maar de maatschappij verwijten beginnen maken over zij die van hun geloof vallen en stilaan verdergaan, is al iets lastiger. Daarom, beste Mia, ga uw gang. Als het u kan opluchten, schiet er maar op los! Vrijzinnigen kunnen daar tegen en zullen ondertussen nog wat van die intolerante principes als gelijkheid, neutraliteit, secularisme? verdedigen. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu, Unie Vrijzinnige Verenigingen Best Mia, Naar aanleiding van wat u schreef in uw column in De Standaard op 26 oktober, acht ik het nodig om te reageren. Te meer omdat u mij persoonlijk wil raken. Maar dat zal je niet lukken.De echte problematiek ?en u weet dit- is dat een door de overheid gefinancierde staatszender vanaf januari 2016 geen levensbeschouwelijke uitzendingen meer zal brengen. Met uitzondering van de eucharistievieringen. Moslims, joden, vrijzinnigen: allemaal van geen belang.Net om die ongelijkheid (die lastige grondwet toch) weg te werken werden destijds de uitzendingen door levensbeschouwelijke derden ingericht. Als die nu weer worden afgevoerd, ontstaat het probleem van de ongelijkheid opnieuw.De georganiseerde vrijzinnigheid pleit voor gelijkheid en minstens voor een neutrale publieke omroep, omdat ze ook door elke overtuiging gefinancierd wordt: wat een intolerante bende moeten wij toch zijn als wij die hatelijke gelijkheid in de plaats willen stellen van de rechten van één enkele overtuiging! Nochtans namen wij het voortouw, sámen met de andere levensbeschouwingen binnen de Interlevensbeschouwelijke Dialoog Vlaanderen, om de afschaffing tegen te gaan. Helaas is net die paragraaf uit mijn opiniestuk (DS 24 oktober) weggelaten. U vindt ons overigens zo intolerant, maar wat met uw eigen polariserende stereotypering over ?een? godsdienst die fatwa?s uitstuurt, waar we als bevolking ons maar beter bezorgd over moeten maken?Ik begrijp die frustratie tegenover de vrijzinnigen niet. Wij maken ons geen illusies: wij zijn een minderheid en hebben nagenoeg geen enkele politieke en maatschappelijke impact. Dat willen we ook niet echt, we huiveren immers van bekeringsdrang. Hoogstens kan ons verweten worden dat wij andermans vuist met onze kaak hebben bezeerd.Misschien is de oorzaak van die frustratie dat de maatschappij zich minder geloofsideeën laat opdringen en de kerk daar geen antwoord op weet te bieden? De paus kan geen hond aaien of het komt in de media. Nu diezelfde paus met zijn progressieve agenda bot ving in de voorbije bisschoppensynode, die zich aankondigde als een nieuwe openheid naar homoseksuelen en eindigde met oorverdovende zwijgzaamheid over dat thema, blijft het stil.Het besef dat de maatschappij zich niet meer wil aanpassen aan de kerk, omdat die kerk zich niet aanpast aan de maatschappij is misschien erger om dragen, dan die incidentele mening die vrijzinnigen hebben over de neutraliteit van de openbare omroep? Op vrijzinnigen kan u natuurlijk inhakken, maar de maatschappij verwijten beginnen maken over zij die van hun geloof vallen en stilaan verdergaan, is al iets lastiger.Daarom, beste Mia, ga uw gang. Als het u kan opluchten, schiet er maar op los! Vrijzinnigen kunnen daar tegen en zullen ondertussen nog wat van die intolerante principes als gelijkheid, neutraliteit, secularisme? verdedigen. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu, Unie Vrijzinnige Verenigingen