fbpx
deMens.nu

Godsdienstleerkracht of leerkracht algemene vakken: twee maten, twee gewichten

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Raad van State arrest vatbaar voor interpretatie in neutraliteitsprincipe De Raad van State oordeelde afgelopen maandag (1 februari) in een arrest dat een lerares islamitische godsdienst haar hoofddoek mocht aanhouden, ook buiten haar lesuren godsdienst. Twee onderzoekers aan de afdeling publiekrecht, Jogchum Vrielink en Johan Lievens van de KU Leuven zijn van mening (opinie De Morgen 5 februari) dat de uitspraak vanwege de Raad van State onmogelijk verkeerd begrepen kan worden, en ze toch met de voeten getreden wordt door het gemeenschapsonderwijs (GO!). Maar is dat wel zo? Moeten we hier niet behoedzamer mee omgaan dan de schrijvers menen? Levensbeschouwelijk neutraal Het GO! erkent via een persbericht naar aanleiding van het arrest, dat er op levensbeschouwelijk vlak een onderscheid gemaakt wordt tussen de leerkrachten: enerzijds zijn er de leerkrachten algemene vakken, die geen uiterlijke tekenen van een levensbeschouwelijke overtuiging mogen dragen wanneer zij in contact komen met hun leerlingen. Zij moeten zodus levensbeschouwelijk neutraal voorkomen. Anderzijds zijn er de leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken die uitgaan van een persoonlijk engagement en logischerwijze wel hun geloofstekens mogen dragen binnen hun vak. Vrielink en Lievens citeren in hun opinie het arrest en laat ik dit ook doen, maar dan met een belangrijk detail dat zij vergeten. De Raad van State vermeldt dat (ik citeer letterlijk) ?op plaatsen buiten de strikte context van hun lesopdracht voor godsdienstleerkrachten evenzeer een opvoedings- of onderwijssituatie kan bestaan die aanleiding kan geven tot het ?op bedachtzame wijze ? doen kennen van hun persoonlijk engagement.? Discriminatie Hierbij kan je de vraag stellen wat er precies bedoeld wordt met ?op bedachtzame wijze?? Er wordt geen verdere definitie gegeven van wat die bedachtzaamheid dan wel kan zijn, en dit geeft dus alle mogelijkheid tot vrije interpretatie op individuele basis. Het is ook niet duidelijk bij welke opvoedings- of onderwijssituatie het nodig is dat de leerkracht op ?bedachtzame wijze? zijn of haar persoonlijk engagement kenbaar maakt. Eenmaal op de speelplaats oefent de leerkracht levensbeschouwing toch zijn of haar functie niet meer uit? Terwijl bovendien de leerkracht algemene vakken geen levensbeschouwelijke tekenen mag dragen op de speelplaats, wanneer de school dat niet wil (eerder óók al door de Raad van State gesteld), zou de andere hier een volledige vrijgeleide in krijgen. Dit lijkt toch wel erg op de introductie discriminatie, wat toch de bedoeling niet kan zijn van de Raad van State. We mogen ook niet vergeten dat een neutrale overheid het doel heeft om de vrijheid van de burger niet te schaden maar vooral deze ook te beschermen. In het onderwijs is dit dus om de leerling te beschermen en de levensbeschouwelijke onpartijdigheid naar alle leerlingen te bevorderen. Jammer genoeg wordt dit steeds weer herleid tot de opvatting dat een neutrale staat en in dit geval het gemeenschapsonderwijs antigodsdienstig zou zijn of de vrijheid van de godsdienst wilt schaden. Wordt het misschien niet eens tijd dat dit maatschappelijk debat, duidelijk aan de politiek toebehorend, niet meer wordt gevoerd bij de Raad van State? Alleen een absolute secularisering van de overheid biedt hierin de oplossing. Misschien is de discussie van Open VLD kamerfractieleider Patrick Dewael die pleit voor een verankering van de laïcité in de Grondwet toch niet zo?n slecht idee. Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu Hierover ook een opiniestuk van Jurgen Slembrouck, Vrijzinnige Dienst van universiteit Antwerpen, in De Morgen – 7 februari. “Bedachtzaam bekeren, hoe doe je dat?” : Lees meer Ook een opiniestuk van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, in de Morgen – 6 februari “De grove borstel van Jogchum Vrielink en Johan Lievens” Lees meer Raad van State arrest vatbaar voor interpretatie in neutraliteitsprincipeDe Raad van State oordeelde afgelopen maandag (1 februari) in een arrest dat een lerares islamitische godsdienst haar hoofddoek mocht aanhouden, ook buiten haar lesuren godsdienst. Twee onderzoekers aan de afdeling publiekrecht, Jogchum Vrielink en Johan Lievens van de KU Leuven zijn van mening (opinie De Morgen 5 februari) dat de uitspraak vanwege de Raad van State onmogelijk verkeerd begrepen kan worden, en ze toch met de voeten getreden wordt door het gemeenschapsonderwijs (GO!). Maar is dat wel zo? Moeten we hier niet behoedzamer mee omgaan dan de schrijvers menen?Levensbeschouwelijk neutraal Het GO! erkent via een persbericht naar aanleiding van het arrest, dat er op levensbeschouwelijk vlak een onderscheid gemaakt wordt tussen de leerkrachten: enerzijds zijn er de leerkrachten algemene vakken, die geen uiterlijke tekenen van een levensbeschouwelijke overtuiging mogen dragen wanneer zij in contact komen met hun leerlingen. Zij moeten zodus levensbeschouwelijk neutraal voorkomen. Anderzijds zijn er de leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken die uitgaan van een persoonlijk engagement en logischerwijze wel hun geloofstekens mogen dragen binnen hun vak. Vrielink en Lievens citeren in hun opinie het arrest en laat ik dit ook doen, maar dan met een belangrijk detail dat zij vergeten. De Raad van State vermeldt dat (ik citeer letterlijk) ?op plaatsen buiten de strikte context van hun lesopdracht voor godsdienstleerkrachten evenzeer een opvoedings- of onderwijssituatie kan bestaan die aanleiding kan geven tot het ?op bedachtzame wijze ? doen kennen van hun persoonlijk engagement.?Discriminatie Hierbij kan je de vraag stellen wat er precies bedoeld wordt met ?op bedachtzame wijze?? Er wordt geen verdere definitie gegeven van wat die bedachtzaamheid dan wel kan zijn, en dit geeft dus alle mogelijkheid tot vrije interpretatie op individuele basis. Het is ook niet duidelijk bij welke opvoedings- of onderwijssituatie het nodig is dat de leerkracht op ?bedachtzame wijze? zijn of haar persoonlijk engagement kenbaar maakt. Eenmaal op de speelplaats oefent de leerkracht levensbeschouwing toch zijn of haar functie niet meer uit? Terwijl bovendien de leerkracht algemene vakken geen levensbeschouwelijke tekenen mag dragen op de speelplaats, wanneer de school dat niet wil (eerder óók al door de Raad van State gesteld), zou de andere hier een volledige vrijgeleide in krijgen. Dit lijkt toch wel erg op de introductie discriminatie, wat toch de bedoeling niet kan zijn van de Raad van State. We mogen ook niet vergeten dat een neutrale overheid het doel heeft om de vrijheid van de burger niet te schaden maar vooral deze ook te beschermen. In het onderwijs is dit dus om de leerling te beschermen en de levensbeschouwelijke onpartijdigheid naar alle leerlingen te bevorderen. Jammer genoeg wordt dit steeds weer herleid tot de opvatting dat een neutrale staat en in dit geval het gemeenschapsonderwijs antigodsdienstig zou zijn of de vrijheid van de godsdienst wilt schaden. Wordt het misschien niet eens tijd dat dit maatschappelijk debat, duidelijk aan de politiek toebehorend, niet meer wordt gevoerd bij de Raad van State? Alleen een absolute secularisering van de overheid biedt hierin de oplossing. Misschien is de discussie van Open VLD kamerfractieleider Patrick Dewael die pleit voor een verankering van de laïcité in de Grondwet toch niet zo?n slecht idee.Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nuHierover ook een opiniestuk van Jurgen Slembrouck, Vrijzinnige Dienst van universiteit Antwerpen, in De Morgen – 7 februari.”Bedachtzaam bekeren, hoe doe je dat?” : Lees meer Ook een opiniestuk van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, in de Morgen – 6 februari”De grove borstel van Jogchum Vrielink en Johan Lievens”Lees meer