fbpx
deMens.nu

Rusland vervolgt nu ook al atheïsten. Waar gaat dit eindigen?

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Woensdag startte het proces van de Russische atheïst Viktor Krasnov, die vervolgd wordt wegens het ?beledigen van de sentimenten van orthodoxe gelovigen?. Sinds juli 2013 is er in Rusland een wet van kracht die ?het beledigen van godsdienstige gevoelens of opzettelijke en publieke uitingen die beledigend zijn voor gelovigen? bestraft met een geldboete van 15.000? en 3 jaar gevangenis. Dergelijke wetten zijn echter een inbreuk op de Universele Rechten van de Mens. Daarin is met artikel 18 de vrijheid van overtuiging gevrijwaard: ?Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.? Een basisrecht dat ook werd opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en in de VN-Verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging. Rusland als lid van de VN zou moeten weten dat dit een mensenrecht is. Belangrijk hierin is immers dat het niet enkel gaat om het recht een eigen religie te hebben, maar ook om het recht er geen te hebben. Dit werd bevestigd door het Mensenrechtencomité van de VN: ?Artikel 18 beschermt theïstische, niet-theïstische en atheïstische geloofsovertuigingen, evenals het recht om geen religie of geloof te belijden. De termen ‘geloof’ en ‘religie’ moeten ruim worden uitgelegd. Artikel 18 is niet beperkt in haar toepassing op traditionele religies of godsdiensten en overtuigingen met institutionele kenmerken of werkwijzen analoog aan die van de traditionele religies.” Niet alleen het belijden van een godsdienst als uiting van geloof en geweten wordt beschermd, maar evengoed atheïstische kritiek op de geloofsovertuigingen en praktijken. Gelovigen en niet-gelovigen zijn immers allen mensen en hebben dan ook gelijke rechten. De Russische blasfemiewet is niet enkel een inbreuk op de vrijheid van overtuiging, ook het recht op vrije uiting van zijn mening werd hiermee gefnuikt. Dit recht zit vervat in artikel 19 van de Universele Rechten van de Mens: ?Eenieder heeft recht op vrijheid van meningen en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.? Volgens de seculiere organisatie Zdravomyslie ( http://zdravomyslie.info/ ) leidt de wet ook tot journalistieke censuur. Zo geldt voor sommige kranten een verbod op het gebruik van woorden als ?god?, ?allah? en ?atheïsme? in hun koppen. De enige uitzondering hierop geldt voor de Russisch orthodoxe kerk en hun bijbehorende symbolen. Op die manier maakt men de media tot een instrument van de Russische orthodoxe kerk en fnuikt men de objectiviteit. Dit alles is mogelijk dankzij de goede banden tussen president Poetin en Kirill, de patriarch van de orthodoxe kerk. Nochtans staat in de Russische grondwet dat ?godsdienstige organisaties en de staat gescheiden zijn bij wet?. En de inmenging van de orthodoxe kerk in staatszaken belooft niet veel goeds voor de mensenrechten die al jaren ongestoord geschonden worden. De Russische problematiek werd ook aangekaart in het 2015 Freedom of Thought-rapport van de internationale koepel van humanisten (IHEU), waarin wordt aangetoond dat in de overgrote meerderheid van landen de rechten van niet-gelovigen niet worden gerespecteerd. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw ________________________________________________________________________________ Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66 voorzitter@demens.nu Woensdag startte het proces van de Russische atheïst Viktor Krasnov, die vervolgd wordt wegens het ?beledigen van de sentimenten van orthodoxe gelovigen?.Sinds juli 2013 is er in Rusland een wet van kracht die ?het beledigen van godsdienstige gevoelens of opzettelijke en publieke uitingen die beledigend zijn voor gelovigen? bestraft met een geldboete van 15.000? en 3 jaar gevangenis.Dergelijke wetten zijn echter een inbreuk op de Universele Rechten van de Mens. Daarin is met artikel 18 de vrijheid van overtuiging gevrijwaard: ?Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.? Een basisrecht dat ook werd opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en in de VN-Verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging. Rusland als lid van de VN zou moeten weten dat dit een mensenrecht is.Belangrijk hierin is immers dat het niet enkel gaat om het recht een eigen religie te hebben, maar ook om het recht er geen te hebben. Dit werd bevestigd door het Mensenrechtencomité van de VN: ?Artikel 18 beschermt theïstische, niet-theïstische en atheïstische geloofsovertuigingen, evenals het recht om geen religie of geloof te belijden. De termen ‘geloof’ en ‘religie’ moeten ruim worden uitgelegd. Artikel 18 is niet beperkt in haar toepassing op traditionele religies of godsdiensten en overtuigingen met institutionele kenmerken of werkwijzen analoog aan die van de traditionele religies.” Niet alleen het belijden van een godsdienst als uiting van geloof en geweten wordt beschermd, maar evengoed atheïstische kritiek op de geloofsovertuigingen en praktijken. Gelovigen en niet-gelovigen zijn immers allen mensen en hebben dan ook gelijke rechten.De Russische blasfemiewet is niet enkel een inbreuk op de vrijheid van overtuiging, ook het recht op vrije uiting van zijn mening werd hiermee gefnuikt. Dit recht zit vervat in artikel 19 van de Universele Rechten van de Mens: ?Eenieder heeft recht op vrijheid van meningen en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.?Volgens de seculiere organisatie Zdravomyslie ( http://zdravomyslie.info/ ) leidt de wet ook tot journalistieke censuur. Zo geldt voor sommige kranten een verbod op het gebruik van woorden als ?god?, ?allah? en ?atheïsme? in hun koppen. De enige uitzondering hierop geldt voor de Russisch orthodoxe kerk en hun bijbehorende symbolen. Op die manier maakt men de media tot een instrument van de Russische orthodoxe kerk en fnuikt men de objectiviteit. Dit alles is mogelijk dankzij de goede banden tussen president Poetin en Kirill, de patriarch van de orthodoxe kerk. Nochtans staat in de Russische grondwet dat ?godsdienstige organisaties en de staat gescheiden zijn bij wet?. En de inmenging van de orthodoxe kerk in staatszaken belooft niet veel goeds voor de mensenrechten die al jaren ongestoord geschonden worden.De Russische problematiek werd ook aangekaart in het 2015 Freedom of Thought-rapport van de internationale koepel van humanisten (IHEU), waarin wordt aangetoond dat in de overgrote meerderheid van landen de rechten van niet-gelovigen niet worden gerespecteerd. Sylvain Peeters Voorzitter deMens.nu ? Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw________________________________________________________________________________Voor meer informatie en reacties: Voorzitter en woordvoerder, Sylvain Peeters Tel 0475 42 84 66voorzitter@demens.nu