fbpx
deMens.nu

jij een vrijzinnig humanist pur sang die het respect voor de mens afdwingt tot het ultieme einde. Ik mag zeggen dat deMens.nu ons beider motto is. En daarvoor kreeg je een paar jaar geleden de Prijs Vrijzinnig Humanisme uit de handen van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging. Waarom deze hulde nu? Het schijnt dat ik je binnenkort Professor Doctor Emeritus dien te noemen. Maar what’s in a name? Ik weet immers dat je niet gebukt zal gaan onder deze nieuwe titel en gezwind je werk zal verderzetten. Dat is nu eenmaal het lot van een topdokter. En ik? Wellicht breng ik over vijf jaar namens deMens.nu weer ergens hulde aan Wim Distelmans. Want als achterkleinkind van de Verlichting lees ik in de sterren dat de aanwezigheid van de mens in jouw naam geen toeval kan zijn. Bovendien laat je geen enkel moment voorbijgaan om diezelfde mens telkens weer te prijzen in jouw gevleugelde uitspraak ‘man

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

Huldiging Wim Distelmans-congres Medische Wereld Uz-VUB Huldiging Wim Distelmans-congres Medische Wereld Uz-VUB Op het jaarlijks symposium Medische Wereld bracht onze algemeen directeur Anne-France Ketelaer in naam van deMens.nu hulde aan de jarenlange inzet van Wim Distelmans voor de humanisering van het levenseinde. Hij ontving een bijzonder geschenk van de kunstenaar Dirk Openbosch, een pas op rust gegane medewerker vandeMens.nu Dames en Heren, Geachte Professor Doctor Distelmans, Beste Wim, De paden van deMens.nu en die van jou kruisten elkaar in een gemeenschappelijk ijveren voor het respect van de autonomie van de burger bij zijn keuze voor een waardig levenseinde, voor de patiëntenrechten, voor de uitbouw van een optimale palliatieve zorg en voor de legalisering van euthanasie. We vonden elkaar vrij snel na de oprichting van het LevensEinde InformatieForum (LEIF). We hadden een gedeelde bekommernis om burgers en zorgverleners goed te informeren en een goede opleiding te voorzien voor deze laatsten. In onze huizenvandeMens werden de LEIFbladen mee verspreid, vele vrijzinnig humanistische consulenten volgden de LEIFopleiding in Wemmel, de LEIFkaart werd mee verwerkt en verspreid. Toen deMens.nu in 2011 de leerstoel Waardig Levenseinde aan de VUB oprichtte, waren we dan ook heel trots toen je het mandaat van leerstoelhouder opnam. Het symposium Een goede dood” in 2012 naar aanleiding van 10 jaar euthanasiewet met bijhorende publicatie was een al even opmerkelijk resultaat van de geslaagde joint venture. Uit deze leerstoel ontstonden belangrijke initiatieven zoals het Uitklaring Levenseindevragen-team (ULteam) en de druk gevolgde PALMopleiding rond palliatieve zorg. En onze consulenten zorgden dan weer mee voor de oprichting van LEIFpunten over Vlaanderen verspreid. Gezien het korte tijdsbestek is het niet mogelijk om al je verwezenlijkingen te vermelden. Het expertisecentrum W.E.M.M.E.L. mag evenwel niet ontbreken. Je raadt het goed. Namens deMens.nu breng ik je als algemeen directeur hulde voor je jarenlange inzet voor de humanisering van het levenseinde. We zijn samen een hele weg gegaan. Voor wat ons betreft een loepzuivere win-winsituatie. Wij een vrijzinnig humanistische organisatie die de mens centraal stelt in haar werking