fbpx
deMens.nu

Als ik groot ben!

Groeien gaat vanzelf, zegt men. Toch moet een kind zich behoorlijk inspannen om een eigen identiteit te ontwikkelen en een waardevolle wereldburger te worden.

Vrijzinnig-humanisten vieren dit met een Lentefeest.

Kritische zin, autonoom en moreel denken en handelen, gelijkwaardigheid, redelijkheid, medemenselijkheid, respect, solidariteit, tolerantie, zelfbeschikking,… zijn waarden die aan de kinderen aangereikt worden.

In de nieuwe uitgave ‘Als ik groot ben!’ gaan kinderen op een speelse wijze aan de slag met deze waarden.

Deze uitgave is tot stand gekomen door de enthousiaste samenwerking tussen mensen uit verschillende domeinen die één gezamenlijk doel hadden:
vanuit de vrijzinnige gemeenschap aan leerkrachten NCZ, HVV- feestcomités, vrijzinnig humanistisch consulenten en ouders ondersteuning bieden om met kinderen uit de eerste graad basisonderwijs te werken rond vrijzinnig humanisme en de vrijzinnig humanistische aspecten van een lentefeest.

Bekijk het interview  met Nancy Brouckmans. Zij stond in voor de eindredactie en het verhaal:

Het boek begint met een mooi verhaal van beer Knubbe, die op zoek gaat naar het fenomeen ‘groot worden’. Daarna kunnen de kinderen aan de slag in een werkboek met verschillende thema’s die op diverse manieren uitgewerkt worden.  Met dit boek kunnen kinderen van 6 à 7 jaar hun lentefeest inhoudelijk voorbereiden, zodanig dat ze op de dag van het lentefeest weten wat ze aan het vieren zijn.

‘Als ik groot ben!’ is een uitgave van deMens.nu/ Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, Samenspel NCZ vzw, huisvandeMens Brussel en IMD Brussel.

Bestellen