fbpx
deMens.nu

het Willemsfonds en het Vermeylenfonds daarvoor aan te spreken. Maar door de ziekte van toenmalig voorzitter Achilles Mussche lag de werking van het Vermeylenfonds stil en was er geen gesprekspartner. Roland Laridon zette zijn schouders onder het uitdovend Vermeylenfonds en vroeg in samenspraak met Achilles Mussche aan Aloïs Gerlo

Opgelet! Dit is een gearchiveerd bericht. Het is mogelijk dat er belangrijke afbeeldingen, links en/of video’s ontbreken.

In memoriam Roland Laridon (1936 -2017) In memoriam Roland Laridon (1936 -2017) Met droefheid vernemen we het overlijden van de heer Roland Laridon en wensen we ook langs deze weg veel sterkte toe aan zijn familie en naasten. Roland Laridon maakte deel uit van de Raad van bestuur van de Unie Vrijzinnige Verenigingen van 1994-2015. Van 1999-2002 was hij lid van het Dagelijks Bestuur van UVV. Roland was niet alleen lid van verschillende culturele organisaties, waaronder het Vermeylenfonds. Maar hij was ook lang verbonden aan de Begeleidingsgroep van het hvdmens Brugge. Bij de oprichting van de Instelling Morele Dienstverlening maakte Roland de overstap naar de RvB van de IMD West-Vlaanderen. Hij werd er verkozen als afgevaardigde van de Centraal Vrijzinnige Raad en zetelde er 3 mandaten lang, van maart 2003 tot en met maart 2012. Binnen de RvB pleitte hij steeds voor verdraagzaamheid en respect tussen alle geledingen. Roland Laridon was als vertegenwoordiger van het Vermeylenfonds actief bij Het Vrije Woord vzw van bij de opstart in 1981 tot aan het einde in 2015. Bij de tv-omroep, onder de naam ‘Lichtpunt’ (VRT, canvas) maakte Roland Laridon deel uit van de Raad van Bestuur, was hij lid van het Dagelijks Bestuur en was hij een tijdlang voorzitter van de programmacommissie. De vzw ‘het Vrije Woord’ werd in 1981 opgericht als een koepelvereniging van vrijzinnige verenigingen die zich ten doel stelde radio-en televisieprogramma’s te maken vanuit de vrijzinnig humanistisch invalshoek. Een foto uit de documentaire ’50 jaar Vermeylenfonds’ (24/09/1995) – Lichtpunt Hieronder volgt een hommage van het Vermeylenfonds die het overlijden van voormalig algemeen voorzitter en inspirator Roland Laridon betreurt. De betekenis van Oostendenaar en bevlogen Vermeylenfondser Roland Laridon begint al bij de beslissing van de BRT in 1966 om aan de vrijzinnige verenigingen zendtijd te geven. Er werd toen gekozen om het Humanistisch Verbond