fbpx
deMens.nu

Hoog tijd voor gelijkberechtiging

Lees persbericht ook op VRT NWS

 

Welles-nietesspelletje

Het debat over de ‘religieuze uitzendingen’ draait weer uit op een welles-nietesspelletje. Spijtig voor de media dat het debat andermaal op dat niveau gevoerd wordt. Een snelle afhandeling van het onderwerp. Geen diepgang. Enkel de bekende media-figuren worden gehoord, ook al zijn ze niet rechtstreeks betrokken. Wij willen ons toch nogmaals met een redelijk onaangenaam Calimero gevoel ‘opdringen’ in dit dossier.
Het debat over de erediensten moet op een correcte manier verlopen. In België zijn grondwettelijk zeven levensbeschouwingen erkend. Naast de religies is ook de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing erkend. Dit wordt vaak, en misschien al te graag, vergeten. Daarenboven vertegenwoordigt de vrijzinnig humanistische gemeenschap een grote groep in onze geseculariseerde samenleving.
In de media (bijvoorbeeld het programma Hautekiet op radio 1 op 7 december) spreekt men enkel over de erkende religies. Dossierkennis is in de media vaak zoek, maar in dit dossier wensen wij, zoals de andere levensbeschouwingen, toch onze stem te laten horen.

Gelijkberechtiging

Het is nu al bijna twee jaar geleden dat Minister van Media, Sven Gatz, de beslissing nam om de erkenning van de levensbeschouwelijke omroepen in te trekken. De vrijzinnige uitzendingen (Lichtpunt op TV en Het Vrije Woord op radio 1) hadden evenveel zendtijd als de katholieke levensbeschouwing.
Na het afschaffen van deze programma’s bleven enkel de erediensten over op zondag. De erkende vrijzinnig humanistische levensbeschouwing komt daardoor nergens meer aan bod op de VRT.
Omdat ook wij een expliciet, benoemde vrijzinnig humanistisch aanwezigheid wensen op radio en televisie en met dezelfde frequentie als de katholieke levensbeschouwing, hebben wij bij de minister van media, Sven Gatz, en de VRT aangedrongen om gelijk te worden behandeld.

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 6 december stelt Katia Segers (sp.a) “dat alle erkende religies hun plaats moeten krijgen … er moet sprake zijn van gelijkberechtiging. Dat wil ook zeggen dat de vrijzinnigen een plaats moeten krijgen binnen de VRT om – ze hebben geen erediensten – op een manier hun stem te laten horen”.
We gunnen het de islamitische eredienst dat de VRT voortaan per jaar twee van hun erediensten zal uitzenden, want ook deze levensbeschouwing werd gediscrimineerd.

 

Geen willekeur

Of het al niet een taak is van de openbare omroep om erediensten uit te zenden, laten we in het midden. Maar als je de ene zendtijd geeft, dan ook de andere. De VRT kan hier niet naar willekeur handelen. En hier citeren we de Minister van media, Sven Gatz: “Waar volgens mij een probleem mee is, is dat de openbare omroep als regulator optreedt om te zeggen wat gelijkberechtiging is.”


Voor meer informatie en reacties:

Voorzitter en woordvoerder: Sylvain Peeters, Tel 0475 42 84 66 – voorzitter@demens.nu
deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons. www.demens.nu