fbpx
deMens.nu

“Een overwinning voor vrouwenrechten” – persbericht Iers referendum

Persbericht

Overwinning voor vrouwenrechten

 

deMens.nu, de Unie van Vrijzinnige Verenigingen in Vlaanderen en Brussel, reageert tevreden op het resultaat van het Ierse referendum over abortus. De Ieren antwoordden (massaal) ‘yes’ op de vraag of het Achtste Amendement uit de Ierse grondwet, die in de praktijk een bijna absoluut verbod op abortus vestigt, moet worden geschrapt.

“Dit is een overwinning voor vrouwenrechten. Een van de laatste westerse bastions van verzet tegen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw is gevallen”, zegt voorzitter Freddy Mortier: “Ierse vrouwen kijken nu hoopvol uit naar een wet die hen toelaat een weloverwogen persoonlijke keuze te maken over hun lichaam, hun gezin en hun toekomst, zonder te moeten vrezen voor strafrechterlijke vervolging of sociaal stigma.”

Signaal met impact op debat in België

Opmerkelijk: het Achtste Amendement is van vrij recente makelij. Het werd in 1983, amper 35 jaar geleden, in de Ierse grondwet ingeschreven onder druk van de Kerk. Conservatieven vreesden in die tijd dat de Europese ‘golf van permissiviteit’ ook de Ierse samenleving zou ‘aantasten’.

“De uitslag van het referendum toont aan dat de tijdgeest een wens naar meer zelfbeschikkingsrecht, meer individuele vrijheid en verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Die ontvoogdingsdrang kan je niet tegenhouden door in wetgeving de klok terug te draaien.”, aldus Mortier.

De vraag of België niet een stap verder moet gaan en abortus uit het strafrecht moet halen, wordt nu nog meer een prangende kwestie, vindt Mortier: “De hoorzittingen daarover zijn bezig. Voor vrijzinnig humanisten is dit meer dan een symbolische discussie. Abortus is een medische kwestie, waarover de vrouw autonoom moet kunnen beslissen. Depenaliseren is de enige juiste piste.” Uit een recente opiniepeiling bleek dat liefst drie op de vier Belgen vóór zo’n verwijdering van abortus uit het strafrecht is.

De grondwet moet over mensen en vrijheden gaan

De manier waarop de Ierse vrouwen nu meer rechten krijgen, is ook een belangrijk signaal, besluit Mortier. “Via een referendum passen de Ieren zélf het meest fundamentele rechtsdocument van het land aan de evoluerende moraal aan.” Stof tot nadenken, nu de discussie in België over de toevoeging van een preambule bij onze grondwet actueel is. “Wij zijn absoluut voorstander van zo’n verduidelijkende inleiding. Principes zoals de scheiding van kerk en staat, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid van meningsuiting en gelijkheid van man en vrouw moeten daarin op scherp worden gesteld.

 

Freddy Mortier                   © Joke Goovaerts

Voor meer informatie en reacties:

Freddy Mortier

Voorzitter deMens.nu

+32 473 77 99 01

Freddy.Mortier@UGent.be

voorzitter@demens.nu

Aubry Cornelis

Perscontact en woordvoerder

+32 478 78 67 34

Aubry.cornelis@deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.

www.demens.nu