fbpx
deMens.nu

Samenleven met gezond verstand

 

Patrick Loobuyck

In Samenleven met gezond verstand zoekt Patrick Loobuyck, moraalfilosoof en godsdienstwetenschapper, naar een manier om vreedzaam samen te leven in onze multiculturele maatschappij. Het politieke liberalisme waarin vrijheid en gelijkheid vooropstaan, is volgens Loobuyck de ideale basis om in diversiteit samen te leven. Er is echter nood aan een inclusief verhaal en een degelijke sociale cohesie.

Het is niet de bedoeling dat nieuwkomers de eigen cultuur moeten inleveren. Zo moeten we bereid zijn om onze regels en gebruiken aan te passen. Zij het echter alleen wanneer die op pragmatische grond werden ingevoerd en het om een redelijke accommodatie gaat. Nooit wanneer er morele argumenten aan de basis liggen, zoals bij het vermijden van onnodig dierenleed bij het slachten. Loobuycks betoog wordt onderbouwd met theorieën van onder anderen John Stuart Mill, John Rawls en Will Kymlicka, en geïllustreerd met anekdotes en gedachte-experimenten.

Kortom, Samenleven met gezond verstand is een genuanceerd betoog waarin de grondslagen van onze maatschappij – vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid – handvaten zijn voor een superdivers samenleven.

[lj]

Samenleven met gezond verstand, Patrick Loobuyck, Polis, 2017

ISBN 978 94 6310 271 1

De Boekenprijs deMens.nu wordt tweejaarlijks uitgereikt en bekroont het beste Nederlandstalige non-fictieboek over vrijzinnig humanistische waarden. De prijs wordt georganiseerd door deMens.nu, in participatie met het Humanistisch Verbond, het Vermeylenfonds en het Willemsfonds.

De shortlist van vijf boeken voor de Boekenprijs deMens.nu 2018 bestaat uit: In naam van God van Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt, Onbehagen van Bas Heijne, Samenleven met gezond verstand van Patrick Loobuyck, De bedreigde vrijheid van Johan Op de Beeck, en Material Matters van Thomas Rau en Sabine Oberhuber. Hiernaast vind je een recensie van elk van die boeken.