fbpx
deMens.nu

“Euthanasiewet is meer dan een vodje papier”

PERSBERICHT

Reactie op artikel in De Standaard: “Als het rusthuis wegkijkt van de dood -‘Weten jullie wel wat ze vraagt? Dat is moord, hoor!’

Lees ook het artikel Euthanasie is een recht in de Standaard

deMens.nu – Unie van Vrijzinnige Verenigingen reageert verontwaardigd op het relaas dat vandaag in de krant De Standaard is verschenen. Het betreft de mensonwaardige weigering van een op het eerste gezicht terechte vraag van een patiënt om euthanasie. “Eens te meer blijkt dat bij de toepassing van de euthanasiewet het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt met voeten getreden wordt. Dat is onaanvaardbaar”, aldus deMens.nu-voorzitter Freddy Mortier.

“Ondanks het feit dat wij uiteraard geen kennis hebben van het concrete dossier, is het hier glashelder dat cruciale elementen uit de euthanasiewet worden overtreden”, vervolgt Mortier. De instelling, woonzorgcentrum De Buurt, legt om te beginnen extra voorwaarden op: een langere wachttijd en het fiat van een ethisch comité.

Zo werd aan de kleindochter van de patiënt verteld dat, na indiening van de schriftelijke vraag tot euthanasie, er een wachttijd zou ingaan van twee maanden. Zo’n wachttijd is niet wettelijk. Bij niet-terminale patiënten bedraagt de voorziene wachttijd één maand.

“Daarnaast heeft een ethisch comité absoluut niet de bevoegdheid om een veto te stellen bij een euthanasieaanvraag. Meer zelfs, zo’n ethisch comité heeft niet eens als taak te oordelen of er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het is de patiënt die meldt aan de arts en de arts die zich daarvan oordeelkundig vergewist.”, vervolgt Mortier.

Het is bovendien niet aan de instelling om te oordelen of aan de wettelijke voorwaarden al dan niet is voldaan. Het is de verantwoordelijkheid van de arts om conform de zorgvuldigheidscriteria van de wet te handelen. Het is vervolgens aan de Federale Evaluatie- en Controlecommissie Euthanasie om na de aangifte van de uitgevoerde euthanasie door de arts, te toetsen of voldaan werd aan al deze criteria. De instelling kan dus nooit autonoom en a priori die toetsing doen.

“Instellingen hebben zich aan democratisch gestemde wet te houden”

“Leo Tindemans indachtig: de euthanasiewet is meer dan een vodje papier”, besluit Mortier. Het gaat om een democratisch gestemde wet, een wet die er gekomen is na uitgebreid en zorgvuldig debat. Precies daarom bevat die wet voldoende zorgvuldigheidscriteria, opdat euthanasie op een correcte, weloverwogen en kwaliteitsvolle manier zou gebeuren.”

Misschien nog ergst van al is dat de psychiater in dit dossier een ethisch oordeel velt over de vraag van zijn patiënt om een waardig levenseinde. Hij noemt het eenvoudigweg ‘moord’, wat ongetwijfeld een enorme mentale impact zal hebben gehad op de patiënt en haar familieleden.

Bij wie het artikel grondig leest, rijst zelfs de vraag of hier geen sprake is van ouderenmishandeling. De kleindochter neemt het woord ‘foltering’ in de mond. De patiënte sterft door uitputting en doorstond duidelijk helse pijnen in de laatste fase van haar leven.

“Het wordt hoog tijd dat paal en perk gesteld wordt aan de lichtzinnigheid waarmee bepaalde zorginstellingen hun eigen wereldbeeld opdringen aan hun patiënten, wiens recht op zelfbeschikking hierdoor uitgehold wordt. Dit is zeker niet de eerste keer. Er zijn zelfs gevallen bekend van zorginstellingen die expliciet hun gewetensnood inroepen en de toepassing weigeren binnen hun muren. Dat is natuurlijk nonsens, want in tegenstelling tot een arts heeft een instelling geen geweten. In 2016 is dan ook een duidelijk vonnis in die zin uitgesproken.” besluit Mortier.

Voor meer informatie en reacties:

Freddy Mortier

Voorzitter deMens.nu

+32 473 77 99 01

voorzitter@demens.nu

Aubry Cornelis

Perscontact en woordvoerder

+32 478 78 67 34

Aubry.cornelis@deMens.nu

@aubryco

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.

www.demens.nu