fbpx
deMens.nu

Memorandum verkiezingen mei 2019: De prioriteiten van de vrijzinnig humanistische gemeenschap

Naar aanleiding van de regionale, nationale en Europese verkiezingen bezorgt deMens.nu een memorandum met desiderata, verzuchtingen en bekommernissen aan beleidsverantwoordelijken die het na 26 mei voor het zeggen krijgen.

Zorgen voor elkaar, voor de patiënt en de zorgverlener staat als jaarthema van deMens.nu centraal. Met het memorandum vragen we bijkomende initiatieven en ondersteuning voor mantelzorgers en doen we een oproep voor een vernieuwing van het zorgmodel dat dringend toe is aan een update. We vragen ook met nadruk dat mensen zoveel mogelijk zouden worden ondersteund om het leven te leiden waarvoor ze zelf kiezen, gegeven hun behoefte aan zorg.

Wij ijveren voor een verruiming van de wet betreffende euthanasie, die momenteel het ingaan op een voorafgaande wilsverklaring alleen toelaat bij patiënten met onomkeerbaar verlies van bewustzijn. We willen euthanasie op grond van een wilsverklaring ook mogelijk maken voor mensen die zich in een vergevorderd stadium van dementie bevinden.

deMens.nu vraagt om het principe van de seculiere democratische rechtstaat te verankeren in de Grondwet. Zo worden de principes waarop onze samenleving rust herbevestigd, met name de scheiding van kerk en staat, de neutraliteit van de openbare dienst en van het onderwijs.

Maar er is nog veel meer:

Lees het memorandum online

Lees het memorandum (pdf)