fbpx
deMens.nu

Boek: ‘Anoniem’ is een vrouw, De strijd voor gelijke rechten, door Jean-Jacques Amy

Jean-Jacques Amy, emeritus hoogleraar in de gynaecologie en verloskunde, tevens feminist en activist, heeft een nieuw boek uitgebracht, met als titel ‘Anoniem’ is een vrouw. De strijd voor gelijke rechten. Het werk gaat over mensenrechten, moed, doorzettingsvermogen, verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. In zijn boek, waarvan de titel naar een citaat van de Britse femininiste Virgina Woolf verwijst, bespreekt Jean-Jacques Amy de rode draad in zijn carrière, namelijk het onrecht tegenover de vrouw en de strijd voor gelijke rechten.

‘Anoniem’ is een vrouw. De strijd voor gelijke rechten is een uitgave in het kader van de Leerstoel Willy Calewaert. Die wordt jaarlijks onder auspiciën van deMens.nu georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel. Bedoeling is om maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen en om het vrijzinnig humanistische gedachtegoed via onderwijs te verspreiden. Jean-Jacques Amy was leerstoelhouder in 2017, met een lezingenreeks rond het thema ‘Vrouw, geneeskunde en maatschappij’.

 

‘Anoniem’ is een vrouw
De strijd voor gelijke rechten
Jean-Jacques Amy
VUBPress, 2019
ISBN 978 90 5718 859 6

 

 

 

Bekijk de trailer