fbpx
deMens.nu

Brief aan de politici

Met veel genoegen kunnen wij vaststellen dat artikel 121 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, voorziet in een uitbreiding van de geldigheidsduur van de wilsverklaring bij euthanasie (BS 24/05/2019). (BS 24/05/2019).

Dit artikel treedt echter pas in voege na de opstelling van een Koninklijk Besluit dat bekend gemaakt dient te worden voor 1 januari 2020.

We begrijpen maar al te goed dat de huidige onderhandelingen in de grootste omzichtigheid moeten gebeuren en dat dit een tijdsintensief proces is. Niettemin wensen wij onze bezorgdheid over te brengen over de huidige situatie. Iedereen verdient een waardig einde, een slotnoot onder diens eigen voorwaarden. Voor talloze burgers biedt artikel 121 hen exact die mogelijkheid. De klokt tikt echter onverbiddelijk voort en het is onze vrees dat de huidige situatie ervoor zou zorgen dat we de strakke deadline van 1 januari 2020 niet meer zullen halen.

We willen u vragen wat de opties zijn. Bestaat er nog een mogelijkheid om dat Koninklijk Besluit alsnog op tijd gepubliceerd te krijgen? Wat indien we de datum niet zullen halen?

John Donne verwoordde het in For Whom the Bell Tolls als volgt: “Each man’s death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore, send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee.” Elk overlijden staat niet op zich. Het raakt velen. Dat het in alle sereniteit kan gebeuren, is daarom des te belangrijker.

Ik dank u bij voorbaat voor alle tijd en moeite in dit uiterst belangrijk dossier.

Hoogachtend,

Freddy Mortier
Voorzitter deMens.nu

© Joke Goovaerts

 

Er is nog meer:

LEES HET MEMORANDUM ONLINE

LEES HET MEMORANDUM (PDF)