fbpx
deMens.nu

Nationale Actie Health For Life & Nationaal Debat Corona 2020

De Medische Wereld i.s.m. VRT NWS, VTM NIEUWS en HLN steken samen hun schouders onder de Nationale Actie Health For Life met als doel om kwaliteitsvol materiaal en toestellen aan te schaffen voor patiënten en zorgverleners in Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra in nood. Op zaterdagochtend 9 mei 2020 zal het Nationaal Debat Corona 2020 plaatsvinden, waarvoor tal van politici en wetenschappers uit hun kot komen. Ze zullen samen debatteren over de huidige problematiek, oplossingen, plan van aanpak en toekomst. Dit debat zal integraal live te volgen zijn op de kanalen VRT NWS, VTM NIEUWS en HLN. Er wordt ook een grote publieksbevraging gelanceerd.

Medische Wereld is een grote organisatie in Vlaanderen van artsen en wetenschappers die hun knowhow bundelen om samen met hun mediapartners VRT NWS, VTM NIEUWS en HLN een krachtig verhaal te verspreiden onder de bevolking. Enerzijds bestaat het uit een diepgravende informatieve update die tot doel heeft de soms tegenstrijdige communicatie zoveel mogelijk uit te klaren. Anderzijds willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk giften verzamelen.

Op zaterdagochtend 9 mei 2020 van 11u tot 13u zal het Nationaal debat Corona 2020 plaatsvinden. De moderatoren van VRT NWS en VTM NIEUWS (Mevr. Annelies Van Herck, Mevr. Birgit Van Mol, Dhr. Freek Braeckman & Dhr. Michaël Van Droogenbroeck) gaan 3 debatten voeren over Corona in België, impact op onze volksgezondheid en impact op onze economie; o.a. Minister Maggie De Block, Minister Alexander De Croo, Gouverneur Nationale Bank Pierre Wunsch, Dhr. Bart De Wever, Prof. dr. Erika Vlieghe, Prof. dr. Marc Noppen en Dhr. Pieter Timmermans hebben toegezegd. 

Voorafgaand aan het Nationaal Debat wordt een grootscheepse charity-actie gelanceerd die zoveel mogelijk bedrijven en individuen wil aansporen om een gift te doen op rekeningnummer BE73 7373 7373 3060 met vermelding “Corona 2020”. Dat kan ook via de website www.healthforlife.be waar ook meer info te vinden is over de ganse actie. Met de verzamelde fondsen zal voor de Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra waar – op basis van een voorafgaande bevraging door het Bestuur en het Wetenschappelijk Comité van Medische Wereld – de nood het hoogst is, kwaliteitsvol beschermingsmateriaal en toestellen worden aangekocht. Alle en de zeer gevarieerde inspanningen ten spijt, is de behoefte aan voldoende kwalitatief beschermingsmateriaal en toestellen nog steeds nijpend. Alle ingezamelde gelden gaan integraal naar de aankoop ervan.

#Health4Life is de hashtag die zal gebruikt worden op de sociale media van Medische Wereld en alle gehastagte berichten verschijnen ook op de website www.healthforlife.be. Samen met de mediapartners gaat Medische Wereld ook een grote publiekspoll houden over de gezondheid, bezorgdheden en de financiële gevolgen van de Vlaming. Deze poll zal binnenkort te vinden zijn op de website www.healthforlife.be en de resultaten worden bekendgemaakt op het Nationaal Debat.

Programma Nationaal Debat Corona 2020