fbpx
deMens.nu

Prik heeft 11.000 leden in meer dan 100 scholen

Luc Meys
Voorzitter Prik en inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer (NCZ)

Ons vaktijdschrift NCZ Prik kan tevreden terugblikkenVier decennia lang, over 40 jaargangen heen, was Prik een onuitputbare bron van informatie voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer in het secundair onderwijs. Om en bij de 3000 artikels en bijlagen, goed voor meer dan 4000 bladzijden vakinformatie, rechtstreeks toepasbaar in onze dagelijkse lespraktijk. Voor Prik is dit het voornaamste doel: betekenisvol en doordacht werken aan een didactische ondersteuning voor kennisoverdracht, vaardigheden en inzichtverwerving. We blijven bescheiden en toch mag Prik terecht enige trots tonen: 11.000 leden in meer dan 100 scholen.

Qua keuze van thematiek en lesonderwerpen heeft Prik baanbrekend werk verricht en is het geen enkel onderwerp uit de weg gegaan. Prik heeft keuzes gemaakt en standpunten ingenomen. Het nam een pioniersrol op zich, heeft nooit de behoefte gevoeld of gehad om zich te verschuilen achter oppervlakkigheid, wazigheid of schijn. Integendeel: het is met open vizier de werkelijkheid tegemoet getreden, met diepgang, realiteitszin en verantwoordelijkheid. Het heeft steeds een empathische beleving van de samenleving in al haar aspecten voorgestaan en betracht, opgewekt en aangewakkerd. 

Prik wou representatief en verantwoordelijk zijn voor zijn tijd, eender wat de maatschappelijke, filosofische of levensbeschouwelijke agenda van die tijd was. Meer nog, Prik was zijn tijd vaak vooruit omdat het onbevangen, vrank en vrijmoedig maar ook rationeel onderbouwd de omgevende wereld nooit links heeft laten liggen. Prik heeft er steeds voor gekozen om deel uit te maken van die wereld en die te onderzoeken en te bevragen, er middenin te willen staan. 

De confrontatie met het verleden en met het heden, met de toekomst als uitdaging, blijkt vaak in eenzelfde betrokkenheid en herkenbaarheid te resulteren. En dus kijkt Prik welwillend vooruit. Terwijl het staat voor een nieuwe uitdaging, wil het blijven doen waar het goed in is: gedegen lesmateriaal aanleveren voor de cursus niet-confessionele zedenleer. We hebben ook de overtuigde aspiratie en inspiratie om van zinvol belang te zijn voor onze leerkrachten en voor onze leerlingen: een blijvende bron van informatie voor de lespraktijk. Prik was van de tijd en wil dit resoluut blijven om de tijdsgeest in kaart te blijven brengen. 

Prik wil er zijn voor de cursus niet-confessionele zedenleer, zijn meervoudige betekenis, zijn intellectuele en gevoelsgerichte noodzaak, zijn vrijzinnige humanistische waardenonderwijs voor die jonge mensen die er deel van uitmaken, nu en later. Prik wil onmiskenbaar hiertoe bijdragen, wakker, verantwoordelijk en kritisch op en onderweg naar een stukje nieuwe geschiedenis.