fbpx
deMens.nu

Een bank vooruit

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg10 nr1. Meer verhalen van leerkrachten hier.

Naam: Yves Saerens

Aantal jaren voor de klas: 4

School: Denise Grésiac

Studierichting: TSO

Jaren: 2de en 3de graad

 

 

Door het coronavirus hebben leerlingen het vorige schooljaar niet op de gewone manier kunnen afronden. Hoe ga je daar in het nieuwe schooljaar mee om in de lessen niet-confessionele zedenleer?

Dit schooljaar begon zoals het vorige met een kennismakingsgesprek en een overzicht van waar het vak niet-confessionele zedenleer (ncz) voor staat. Uiteraard kwam corona ter sprake. Ondanks het warme welkom of blije weerzien met de overgrote meerderheid gaven sommige luide stemmen meteen te kennen dat thuisonderwijs nog niet zo slecht was. Ik wees er fijntjes op dat die roepers zichzelf dan allicht in een bevoorrechte positie bevonden, want beschikkend over een veilige, warme en rustige thuisomgeving inclusief internet en laptop of pc. Daarmee was de eerste bewustmakingsactie van dit schooljaar een feit.

Tegelijkertijd merkte ik verregaande coronamoeheid op bij vele leerlingen. Omdat het virus ook al uitvoerig werd behandeld in de nasleep van de lockdown in maart, heb ik ervoor gekozen om onderwerpen aan te snijden die meer inspelen op hun behoeften op dit moment.

 

“Een luisterend oor bieden,

verantwoordelijkheidszin aanscherpen,

leren argumenteren”

 

In de tussentijd knoopte ik aan bij wat voor mij prioritair is in het vak ncz: het counteren van onverschilligheid, schoolmoeheid en, kortom, elke vorm van negativiteit. Daarin schuilt vandaag misschien meer dan ooit tevoren de grootste uitdaging voor wie begaan is met jongeren, die zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen. Hoe doe ik dat? Door zoals steeds een luisterend oor te bieden en hen aan te moedigen dat ook voor elkaar te zijn, door hun nieuwsgierigheid te prikkelen, verbeeldingskracht te voeden en verantwoordelijkheidszin aan te scherpen zonder het opzadelen van misplaatste schuldgevoelens.

Het counteren van coronamoeheid is een nieuw fenomeen. Na de herfstvakantie, als de klasgroepen hechter zijn, zullen we vragen en bezorgdheden over de coronacrisis inpassen in de jaarlijks terugkerende themavelden ‘identiteit’, ‘samenleven, democratie en burgerschap’, ‘wetenschap’ en ‘kunst’. Vragen zoals: Hoe ga ik om met coronastress? Wat wordt het nieuwe normaal na corona? Weegt volksgezondheid zwaarder dan vrijheid? Hoe belangrijk is kunst?

Leren argumenteren loopt eveneens als een rode draad door mijn lessen ncz. Het vindt ongetwijfeld makkelijk aanknoping bij bovengenoemde kwesties.

 

Foto bovenaan © Shutterstock.com