fbpx
deMens.nu

Vrijwilligers van bij ons

Vrijwilligers bij deMens.nu

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg10 nr1. Lees hier meer verhalen van vrijwilligers.

De studiedienst van deMens.nu geeft jonge vrijwilligers de kans om hun competenties verder te ontwikkelen. Vrijwilligers verrichten onderzoek naar bepaalde thema’s en stellen dossiers samen, op basis waarvan projecten in het werkveld worden opgezet of adviezen op beleidsniveau worden geformuleerd. Zo werken de vrijwilligers mee aan maatschappijverandering.

Annouk Brebels

Vrijwilliger Maud Boey

Maud Boey © Isabelle Pateer

Hoe ziet jouw werk bij de studiedienst van deMens.nu eruit?

Maud Boey: Het thema dat mij het meest aansprak was ‘sekswerkers’. Sekswerkers hebben vandaag geen statuut. Ik heb onderzocht wat de opties zijn om de werk- en leefomstandigheden van sekswerkers te verbeteren en welke beleidsadviezen daartoe kunnen bijdragen. Het is aangenaam om op het federaal secretariaat, waar de studiedienst zit, te werken en er in de expertise te delen. De medewerkers begeleiden me goed bij het opstellen van een dossier, en dat geeft een fijn gevoel. Ik heb me helemaal ingewerkt in het thema, en voel me toch wat een expert met die kennis.

 

Hoe ben je bij de studiedienst terechtgekomen?

Maud: Ik zag een oproep op Facebook verschijnen en die sprak me erg aan. Ik ben activistisch ingesteld en was op zoek naar een manier om mij verder maatschappelijk in te zetten. Toen het dossier sekswerkers werd vernoemd, voelde ik meteen dat dat een dossier is waaraan ik graag wilde werken. Ik volgde het thema zelf al enigszins op en die interesse in echt beleidswerk kunnen omzetten, was een mooie kans. Er rust nog een enorm taboe op sekswerk en dat wil ik mee de wereld uithelpen. Ik wil echt graag mijn steentje bijdragen.

 

Wat zijn je persoonlijke drijfveren als vrijwilliger?

Maud: Ik zie mezelf wel als een wereldverbeteraar. Misschien is het wat naïef, maar ik probeer zoveel mogelijk impact te hebben en waar mogelijk enige maatschappijverandering te bewerkstelligen. Daarnaast is vrijwilligerswerk ook goed om mijn vaardigheden aan te scherpen en tegelijk stoomt het mij klaar voor de arbeidsmarkt. Het is een mooie ervaring die ik op mijn curriculum kan zetten. Verder leer je ook gewoon veel fijne mensen kennen die gelijkgezind zijn. Dat is enorm motiverend.

 

Uit welke aspecten van het werk haal je de meeste voldoening en waaruit de minste?

Maud: Het grotere geheel is echt wel wat mij drijft. Ik vind het fijn om aan iets te werken dat mogelijk impact kan hebben, en om te weten dat je dan een bijdrage aan dat resultaat hebt geleverd. Dat je voor je werk gewaardeerd wordt, geeft ook enorm veel voldoening. Het minst leuke is natuurlijk je door wetteksten ploeteren. Ik ben immers geen jurist, maar net daarom is het samenstellen van zo’n dossier ook wel leerrijk. Ik heb er veel van opgestoken. Ten slotte is het gewoon fijn om op het federaal secretariaat te zijn. Ik voel me altijd welkom bij de medewerkers van deMens.nu en dat maakt het aangenaam werken.

 

 

Vrijwilliger Laura Engels

Laura Engels © Isabelle Pateer

Wat houdt jouw werk bij de studiedienst precies in?

Laura Engels: Ik ben erg begaan met kwetsbare mensen in de samenleving. Bij deMens.nu werd het dan ook snel duidelijk dat ik graag aan het dossier jeugdwelzijnswerk wilde werken. Ik verzamelde informatie over het beleid omtrent jeugdwelzijnswerk en stelde een dossier op, aangevuld met een overzicht van gesubsidieerde organisaties en met info over het werken met kwetsbare jongeren. Na mijn dossier over het jeugdwelzijnswerk begon het weer te kriebelen. Het was nog niet af voor mij. Ik wilde me graag verder verdiepen in het thema ‘armoede’ in het algemeen. Bij deMens.nu kan ik een dossier opstellen en meewerken aan de manier waarop de organisatie op die thema’s gaat inzetten. Samen kunnen we het verschil maken.

 

Hoe ben je bij de studiedienst terechtgekomen?

Laura: Ik zag de oproep op Facebook. Ik ben vrijzinnig humanistisch en kende deMens.nu al. Ik voelde mij meteen aangesproken. Meten is weten, dus is het ontzettend belangrijk om kennis te vergaren alvorens actie te ondernemen. Na een eerste kennismakingsgesprek voelde ik mij er meteen thuis en zag ik het helemaal zitten. Omdat ik in mijn laatste masterjaar Gender en Diversiteit zat, zag ik ook het voordeel van een extra werkervaring vooraleer ik zou afstuderen.

 

Wat zijn je persoonlijke drijfveren als vrijwilliger?

Laura: Ik zie vrijwilligerswerk als een manier om iets aan de samenleving terug te geven. Vanuit mijn achtergrond in pedagogische wetenschappen en gender en diversiteit wil ik me inzetten om de participatiekansen van de meest kwetsbaren onder ons te verhogen. Ik ervaar het werk ook als een verrijking, ik steek er ontzettend veel van op. Ik doe praktische ervaring op en leer mijn vaardigheden beter kennen, en het is een mooie aanvulling op mijn curriculum.

 

Waaruit haal je de meeste voldoening en waaruit de minste?

Laura: Het is leuk om op het federaal secretariaat van deMens.nu aanwezig te zijn. Zo heb ik geleerd hoe de organisatie werkt en draait, en mag ik naast medewerkers met jarenlange ervaring plaatsnemen. Het is ook fijn om te vernemen dat mijn dossier echt werd benut en dat het mensen inspireert om meer in te zetten op jongeren die zich in de marge van de samenleving bevinden. Je merkt dat de waardering hoog is. Het minst leuke is dat het studiewerk soms nogal droog kan zijn. Maar als je ziet dat het dossier groeit en dat het eindproduct kwaliteitsvol is, dan maakt dat veel goed.

 

Vrijwilliger worden bij deMens.nu?

De keuzemogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen deMens.nu zijn groot. Of je jong bent of al wat ouder, veel tijd hebt of maar een paar uurtjes, of je plechtigheden wil verzorgen of administratief talent hebt … je helpende handen zijn steeds welkom. Als vrijwilliger word je deskundig gecoacht en krijg je heel wat vormingsmogelijkheden.

Voor meer informatie kan je hier terecht of in een huisvandeMens in je buurt.

Je kan ook mailen naar info@deMens.nu of intekenen via deze link.