fbpx
deMens.nu

Teken de petitie: recht op behandeling

Winstbejag van grote bedrijven mag geen struikelblok vormen voor de volksgezondheid.

Deze petitie is een Europees burgerinitiatief om de Europese Commissie aan te sporen om nieuwe wetgeving voor te stellen. Die nieuwe wetgeving moet de toegankelijkheid en beschikbaarheid van COVID-19-vaccins garanderen, ook voor landen die financieel minder sterk staan. Het zou niet de keuze van producenten mogen zijn welk land eerst vaccins krijgt en aan welke prijs. Iedereen heeft recht op een goede gezondheid, daar mogen favoritisme en zakelijk eigenbelang geen rol in spelen.

Teken de petitie

Concreet zijn dit de doelstellingen:

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 114, 118 en 168, verzoeken wij de Europese Commissie wetgeving voor te stellen met de volgende doelstellingen:
– ervoor zorgen dat intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van octrooien, geen belemmering vormen voor de toegankelijkheid of beschikbaarheid van een toekomstig vaccin of een toekomstige behandeling voor COVID-19;
– ervoor zorgen dat de EU-wetgeving inzake data en marktexclusiviteit de onmiddellijke doeltreffendheid van door lidstaten afgegeven dwanglicenties niet beperkt;
– invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om kennis, intellectuele eigendom en/of data in verband met gezondheidstechnologie inzake COVID-19 te delen in een technologie- of octrooigemeenschap;
– invoeren van wettelijke verplichtingen voor begunstigden van EU-middelen om voor transparantie te zorgen inzake publieke bijdragen, productiekosten, alsmede toegankelijkheids- en betaalbaarheidsclausules in combinatie met niet-exclusieve licenties.

Meer informatie vind je op deze website.