fbpx
deMens.nu

#BackToTheClimate

En jij, wat deed jij op 10 oktober 2021?

We spoelen 50 jaar vooruit en belanden in het jaar 2071. Onze planeet doet het beter. We stoten nauwelijks nog broeikasgassen uit, de temperatuur is stabiel, de biodiversiteit floreert, steden zijn groen, de lucht is helder en politici voeren een rechtvaardig klimaatbeleid waar iedereen beter van wordt. Weet je nog, die zondag 10 oktober 2021? Toen we met zoveel op straat trokken en krachtige acties van onze politici eisten? Toen hebben burgers weer alles in beweging gezet. Wij waren erbij. Jij ook?

Sinds 2019 is deMens.nu lid van de Klimaatcoalitie, een nationale vzw die meer dan 70 organisaties (milieu, noord-zuid, vakbonden, jeugdraden, burgerbewegingen en andere) verenigt in een unieke Belgische coalitie rond het thema van climate justice. Op die manier oefenen alle verenigingen samen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en mobiliseren we een breed publiek via diverse soorten acties voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.

De pandemie zette onze levens op hun kop en legde de ongelijkheden in onze wereld pijnlijk bloot. Sommigen werden harder getroffen door het virus dan anderen. 

Maar de coronacrisis deed ons ook beseffen dat verandering mogelijk is. En nodig. Want klimaatverandering is een feit. Nu al zijn er miljoenen mensen die de zware gevolgen van de opwarming van de aarde voelen: droogte, overstromingen, extreem weer, weinig voedsel … Natuurlijke evenwichten worden verstoord en het welzijn van mens wordt beïnvloed door de extreme gebeurtenissen. De grootste groep slachtoffers komt uit kwetsbare landen die niet verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO₂. Klimaatwetenschappers waarschuwen ons al lang dat de opwarming van de aarde niet boven de 1,5°C mag uitstijgen. Daarom schieten we weer in actie en laten we van ons horen. De straffe klimaatacties van de voorbije jaren plaatsten de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. Maar nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in ambitieuze daden. 

Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow willen wij een krachtig signaal geven. Dit is het kantelpunt: laten we alles bij het oude of kiezen we voor een wereld die solidair, duurzaam en eerlijk is?

Kruis daarom zondag 10 oktober aan in je agenda. Wij gaan #BackToTheClimate met een grote klimaatactie. Doe je met ons mee?
Hoe onze actie er precies zal uitzien, is afhankelijk van de gezondheidsmaatregelen die dan gelden. Maar dat we met velen heel luid onze boodschap laten weerklinken, staat vast. 

Wat eisen we?

Ambitie
De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C vraagt om veel ambitie. Onze politici moeten de huidige doelstellingen opkrikken zodat ze in lijn liggen met wat klimaatwetenschappers vragen. Het geld en de middelen die daarvoor nodig zijn, kunnen en moeten ze op een juiste en eerlijke manier inzetten. 

Solidariteit
We voelen de gevolgen van de klimaatverandering nu al, maar het zijn de meest kwetsbare mensen en landen die het eerst en hardst getroffen worden. Zij zijn nochtans het minst verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. Dat is onrechtvaardig. Daarom is het belangrijk dat politici oog hebben voor deze ongelijkheden en ze wegwerken met een solidair en eerlijk klimaatbeleid.

Op alle fronten
Dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, werd zonneklaar tijdens deze coronapandemie. Wat hier gebeurt, heeft een weerslag ergens anders. En omgekeerd. Daarom richten we ons niet alleen op het klimaat en de natuur, het hele systeem moet anders. Van landbouwbeleid tot internationale handel, het heeft allemaal met elkaar te maken. Onze ministers en regeringen moeten daarom over alle domeinen heen samenwerken en coherente beslissingen nemen die altijd de leefbaarheid van de planeet vooropstellen.