fbpx
deMens.nu

Dag van de Democratie

Democratie is ons gemeenschappelijk goed, laten we het verdedigen tegen bedreigingen!

Op deze Internationale Dag van de Democratie bevestigen deMens.nu en het Centre d’Action Laïque de inzet van de seculiere beweging voor rechten en vrijheden. Secularisme is een grondbeginsel van de democratie, omdat het ervoor zorgt dat iedereen zijn rechten en vrijheden kan uitoefenen, ongeacht zijn afkomst, overtuigingen, geloofsovertuigingen of enig ander onderscheid. Het is de voorwaarde die het mogelijk maakt om samen te leven met respect voor allen.

Veel moderne democratieën worden geconfronteerd met een democratische neergang. In veel landen van de Europese Unie (België, Frankrijk, Italië …) is extreem-rechts in opmars. In andere landen ontmantelen nationalistische en populistische partijen de democratische instellingen (Polen, Hongarije…). Extreem-rechts bedreigt de democratie door de samenleving te verdelen, afgunst uit te buiten en fundamentele vrijheden aan te tasten. Het betwist de gelijkheid van alle burgers, het fundament van de democratie, en bedreigt de grondrechten door autoritaire oplossingen voor te staan.

Democratische stelsels zijn de eerste verdedigingslinie van de burgers tegen antiliberale ideeën die leiden tot slavernij en dictatuur. We moeten dringend ons democratisch pact verdedigen. Daartoe moet worden gewerkt aan de verdieping en versterking ervan: extreem-rechts voedt zich met het gevoel van onvrede van de burgers met de politiek. Om de democratie levend te houden, moet politiek weer een zaak van iedereen worden. Het is aan de burgers om het te verdedigen en te versterken. Het is aan democratische politici om naar de burgers te luisteren, hun onbehagen en wrok te horen, hen opnieuw voor de politiek te interesseren, hun vertrouwen in de democratie en haar werking te herstellen. Omdat democratie alleen kan overleven dankzij de permanente inzet van alle democraten.