fbpx
deMens.nu

Leerstoel Calewaert: Tom Vander Beken

Wie opgesloten wordt in de gevangenis doet meer dan tijd uitzitten. Er worden verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de gevangene. De huidige invulling daarvan is echter te eenzijdig gericht op de bescherming van de maatschappij en overschrijdt zelfs de grenzen van het aanvaardbare. In Als je klaar bent, mag je naar huis pleit criminoloog en jurist Tom Vander Beken (UGent) voor een alternatief dat het menswaardig karakter van de vrijheidsberoving centraal stelt.

Auteur Tom Vander Beken bekleedt dit jaar de Willy Calewaert-leerstoel aan de VUB. Op dinsdag 5 oktober vindt de inaugurale lezing plaats waarbij ook aandacht zal zijn voor zijn nieuwe boek Als je klaar bent, mag je naar huis. U bent van harte welkom. De lezing wordt ingeleid door Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu.

Praktische informatie inaugurale lezing

  • Datum: dinsdag 5 oktober 2021
  • Locatie: VUB-campus Etterbeek, Aula I.2.03
  • Tijdstip 17:30 uur
  • Inschrijvingen: gelieve uw aanwezigheid via deze link te registreren tegen uiterlijk 27 september 2021

Tom Vander Beken is als professor en onderzoeksdirecteur van de faculteit Recht en Criminologie verbonden aan de UGent en is er tevens directeur van het Institute for International Research on Criminal Policy.

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks onder auspiciën van deMens.nu georganiseerd door de VUB.

REGISTREREN

 

Lessenreeks: “Als je klaar bent mag je naar huis”
5/10/2021, 17:30 – 19:30, Aula I 2.03,
met receptie (omwille van COVID onder voorbehoud)
Als je klaar bent, mag je naar huis. Reflecties over doel en inhoud van vrijheidsberovende straffen en maatregelen
9/11/2021, 11:00 – 13:00, Aula I.2.03 Reizen om te leren. Een reisverslag over Europese en Zuid-Afrikaanse gevangenissen
23/11/2021, 11:00 – 13:00, Aula I.2.03 Doel en inhoud van de tijdelijke gevangenisstraf. Over voorwaardelijkheid en het recht op menswaardige detentie
7/12/2021, 11:00 – 13:00, Aula I.2.03 Internering: Achtergronden, problemen en alternatieven