fbpx
deMens.nu

“Dwalen is toegestaan, het is volledig oké”

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg10 nr4. Lees hier meer artikels uit de reeks ‘Jong.nu’.

“We moeten meer jongeren aantrekken.” Het is een veelgehoorde uitspraak, en een doelstelling die je in het beleidsplan van bijna elke vereniging terugvindt. Ook bij deMens.nu is dat niet anders. Sinds enkele jaren zijn er dan ook jongerenconsulenten aan de slag. Zij stampen momenteel een heus jongerenmerk uit de grond.

Philipp Kocks

Sinds de komst van die jongerenconsulenten schieten jongerenprojecten er als paddenstoelen uit de grond. Denk maar aan Taboebrekers uit West-Vlaanderen, een reeks podcasts over nieuwe relatievormen, of Erdoorheen in Limburg, een project om mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar te maken. Binnenkort zullen die projecten overkoepeld worden door Dwaalzin, het jongerenmerk van deMens.nu.

Wat moeten we ons bij de term ‘jongerenmerk’ voorstellen? We vroegen het aan Annouk Brebels, jongerencoördinator, en Jelle Hermans, jongerenconsulent.

 

Waarom is het nodig om een merk voor jongeren op te richten?

Annouk Brebels en Jelle Hermans © deMens.nu

Annouk Brebels: Om je doelgroepen te bereiken, moet je segmenteren. Het plan van veel verenigingen is om meer jongeren te bereiken, maar dat gaat alleen als je ook in de taal van jongeren communiceert. En dan bedoel ik niet louter de effectieve woordkeuze, ook de hele look en feel van je communicatie spelen een rol. Tegenover jongeren kan je gerust wat radicaler, edgier zijn.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk niet alleen om jongeren te bereiken, maar om een community van vrijzinnig humanistische jongeren op te bouwen. We willen dat jongeren in een veilige omgeving zelf aan de slag kunnen gaan.

Jelle Hermans: Community is inderdaad een cruciale term in dit merk. We hebben nu met de consulenten heel wat jongerenactiviteiten opgezet, maar die staan meestal gewoon op zich en dat werkt die verbinding waarnaar veel jongeren op zoek zijn, niet echt in de hand. Door alle projecten en activiteiten onder één noemer te brengen, kunnen we over de stads- en provinciegrenzen heen werken.

 

“Jongeren bereiken

en een community opbouwen”

 

Het is een platform voor en door jongeren. Wat kunnen jongeren verwachten als ze zich aansluiten?

Jelle: Er zijn meerdere aspecten aan Dwaalzin verbonden. Online kunnen jongeren een platform vinden met een hele reeks activiteiten en projecten om zich bij aan te sluiten. Er zal ook heel wat informatie en kennis voorhanden zijn, en verschillende opinies kunnen er aan bod komen. Uiteindelijk zullen ze ook zelf aan de slag kunnen gaan om content te produceren en projecten op te zetten.

Offline willen we een grote gemeenschap tot stand brengen waar jongeren in een veilige omgeving kunnen experimenteren, creëren of gewoon toekijken. We omschrijven het altijd als een plek waar iedereen op zijn bek kan gaan, maar daarna door heel wat helpende handen weer overeind wordt getrokken.

Annouk: Het is ook wel een beetje thuiskomen voor veel jongeren. We hebben gemerkt dat veel van onze projecten over taboes gaan. Jongeren willen over tal van zaken openlijk praten, maar vinden niet altijd gehoor. We hopen dat je, als je bij Dwaalzin terechtkomt, het gevoel krijgt dat je daar wel in alle veiligheid je ei kwijt kan.

 

“Op zoek naar zingeving,

op zoek naar wie je bent”

 

Vertel eens wat meer over de naam Dwaalzin.

Jelle: Die naam is er gekomen in samenwerking met het communicatiebureau waarmee we aan de slag zijn gegaan. Zij zijn vanuit een analyse van onze ambities vertrokken en hebben dan een aantal voorstellen gedaan. De naam Dwaalzin klonk voor ons allen meteen als de ideale keuze, vooral ook door de veelheid aan betekenissen die erachter zit.

Annouk: Inderdaad. Dwaalleer is een oud woord voor een levensbeschouwing die afwijkt van de norm. Voor atheïsme en vrijzinnig humanisme was dat natuurlijk lang het geval, en onze gemeenschap schuwt zelden een geuzennaam.

Maar Dwaalzin slaat ook op het dwalen zelf. Als jongere weet je vaak nog niet wie je bent, laat staan welke richting je uit moet. Bij ons is dat volledig oké. De taak van de jongerenconsulenten is om de jongeren daarbij te helpen. De zingeving waarvoor de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing staat, vind je daarom ook terug in de naam van het jongerenmerk.

 

Vrijzinnig humanisme betekent waarschijnlijk voor iedereen iets anders, en die betekenis hangt dan ook nog af van de tijdgeest en generatie waartoe je behoort. Wat betekent vrijzinnig humanisme voor jongeren vandaag?

Annouk: Vroeger werd heel fel tegen de sterk verzuilde, katholieke meerderheid van dit land gestreden. Ik denk dat, met dank aan de oudere generaties, veel van de strijdpunten min of meer gerealiseerd zijn. Veel jongeren vandaag zijn seculier, maar dat betekent ook dat ze zelf op zoek moeten gaan naar zingeving. Vaak voelen ze zich wel verbonden aan de waarden van het vrijzinnig humanisme, maar identificeren ze zich niet op die manier. Met Dwaalzin willen we vooral uitstralen dat ze niet alleen zijn in hun zoektocht naar wie ze zijn.

Jelle: Zolang je er niet te veel labels opplakt en jongeren de kans geeft om zich te ontplooien, zullen velen onder hen zich zeker kunnen vinden in de waarden die onze gemeenschap wil uitstralen. (lees verder onder de foto)

 

De ervaring, kennis en historiek die de vrijzinnig humanistische gemeenschap heeft, kan verbonden worden aan de toekomstvisie van jongeren © Shutterstock.com

 

Is het de bedoeling om ook intergenerationeel te werken, of richt het merk zich alleen tot jongeren?

Annouk: In eerste instantie is het de bedoeling om op jongeren te focussen. Maar eens de community is aangescherpt, kunnen we aan de volgende stap denken. Jongeren die bijvoorbeeld een engagement willen aangaan bij deMens.nu of bij een van de lidverenigingen, hebben daar uiteraard alle ruimte voor.

Jelle: Ik verwacht dat we enorm veel potentieel gaan ontdekken bij de jongeren die zich aansluiten. Op die manier kan de ervaring, kennis en historiek die de vrijzinnig humanistische gemeenschap heeft, ook verbonden worden aan de toekomstvisie van jongeren.

Annouk: Zo krijg je inderdaad een wisselwerking die deMens.nu kan helpen bij het ontwikkelen van standpunten en campagnes. Jongeren krijgen dan een duidelijke stem in de evolutie van het vrijzinnig humanisme.

 

Jullie behoren zelf tot de doelgroep van Dwaalzin, momenteel toch nog. Hoe zien jullie de wereld over vijftig jaar?

Annouk: Ik denk dat veel taboeonderwerpen waarrond we nu werken, tegen dan wel genormaliseerd zullen zijn. Dan heb ik het bijvoorbeeld over openheid over seks of alternatieve gezinsvormen. Maar op dat moment hebben we wellicht nieuwe onderwerpen die we moeten normaliseren, dus het werk zal dan nog lang niet gedaan zijn.

Een aantal dingen zullen waarschijnlijk altijd terugkomen. Jongeren zijn van nature uit wat radicaler in hun standpunten en dat zal zich ook doorzetten in de manier waarop ze leven. Stereotiepe levensvormen zullen drastisch veranderen en ook de invulling van je job wordt alsmaar belangrijker. Vandaag merken we dat veel jongeren ermee kampen als hun job hen geen voldoening geeft.

Jelle: Op dat vlak heb ik alvast geen problemen. (lacht)