fbpx
deMens.nu

Verwevenheid

Essays over een verbindend humanisme

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg10 nr4. Lees hier meer recensies.

Joke Goovaerts

Hans Alma en Caroline Suransky brengen met het boek Verwevenheid. Essays voor een verbindend humanisme een eerste Nederlandstalige introductie tot het werk van de Amerikaanse politiek filosoof William Connolly, een van de invloedrijkste hedendaagse denkers, in de lijn van John Rawls, Jürgen Habermas en Michel Foucault.

Connolly is ook voor Europa een interessante denker. Hij focust onder meer op democratisch pluralisme, ongelijkheid, fascisme en het verband tussen kapitalisme en klimaatverandering.

In de bundel Verwevenheid komen een aantal auteurs aan bod die verschillende thema’s in Connolly’s werk belichten, zoals pluralisme, entangled humanism, relationaliteit, mimetische krachten, spiritualiteit …

Hoe divers de invalshoeken ook zijn, in elk van de hoofdstukken gaat het om het zoeken naar verbinding tegen de stroom van polariserende tendensen in. Hoofdvraag is: hoe kunnen we zinvol en rechtvaardig participeren in een dynamische wereld waarin grote verschuivingen plaatsvinden waarover de mens maar zeer ten dele controle heeft?

Verwevenheid verschijnt in de reeks Humanismen. Die reeks wil het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende en eigenzinnige manier stimuleren.

 

Verwevenheid
Essays over een verbindend humanisme
Hans Alma en Caroline Suransky (red.)
VUBPress, 2021
ISBN 9789461170217

Foto bovenaan © Shutterstock.com