fbpx
deMens.nu

Internationale Dag voor de Rechten van de Mens

Vandaag op de Internationale dag voor de Rechten van de Mens, kunnen we je met veel vreugde meegeven dat onze Kamer gisteren een resolutie goedkeurde die “alle betrokken partijen en entiteiten oproept om het Afghaanse volk niet langer in de steek te laten en de fundamentele rechten en vrijheden van alle Afghanen te beschermen.”

“De kamer steunt volmondig de oproep van de Afghaanse vrouwen en meisjes om mensenrechten, rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes, en gendergelijkheid te beschermen en erkent hun moed om in de straten van Kaboel en in andere grote steden op te komen voor hun rechten en vrijheden.”

Daarbij vraagt de Kamer onder andere aan de federale regering om bij Belgische betrekkingen en onderhandelingen met Afghanistan bijzondere aandacht te schenken aan de bevordering en bescherming van de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan.

LEES DE VOLLEDIGE RESOLUTIE HIER

 

 

GETUIGENIS VAN EEN AFGHAANSE ATHEÏSTE

Mahdia Karimy is 20 jaar en woont sinds 4 jaar in België. In haar getuigenis vertelt ze hoe het was om atheïst te zijn in Afghanistan. Ook roept ze onze regering op om atheïsten die moeten vluchten omwille van hun levensovertuiging asiel te bieden in ons land.

 

 

Lees ook:

Humanists International lanceert het Freedom of Thought Report 2021

Humanists International presenteert dit jaar de tiende editie van zijn Freedom of Thought Report aan de wereld. Het rapport bestudeert de situatie op gebied van wetgeving en mensenrechten voor humanisten, atheïsten en niet-religieuzen over de hele wereld.

Uit het rapport blijkt dat humanisten wereldwijd in 144 landen worden gediscrimineerd door een combinatie van de volgende factoren:

 • In 39 landen is er een staatsgodsdienst;
 • De staatswetgeving in 35 landen vloeit gedeeltelijk of volledig voort uit religieuze wetgeving;
 • In 12 landen worden niet-religieuzen door regeringsfunctionarissen of overheidsinstanties openlijk gemarginaliseerd of lastiggevallen en wordt er tegenover hen aangezet tot haat of geweld;
 • Blasfemie is nog steeds in minstens 83 landen een strafbaar feit;
 • In 6 van die landen kan dat de doodstraf betekenen;
 • Afvalligheid is in 17 landen een strafbaar feit, in 12 landen bekoop je het met de doodstraf;
 • In 79 landen is de financiering van godsdienst discriminerend;
 • 19 landen gebruiken religieuze rechtbanken in familie- of zedenzaken;
 • In 26 landen worden voor ten minste enkele ambten niet-religieuze kandidaten uitgesloten;
 • 33 landen verplichten in hun door de staat gefinancierde scholen godsdienstonderwijs zonder een seculier of humanistisch alternatief;
 • In 16 landen is het bestaan van openlijk humanistische organisaties moeilijk of illegaal.

LEES MEER

 

Ahmadreza Djalali gelauwerd met Courage to Think Award 2021

Scholars at Risk (SAR), een internationale organisatie die zich inzet voor de academisch vrijheid van wetenschappers en waarvan de Vrije Universiteit Brussel actief lid is, reikte op donderdag 9 december de Courage to Think Award 2021 uit aan Dr. Ahmadreza Djalali.

De Courage to Think Award is een erkenning voor personen of organisaties die zich op unieke wijze voor de bescherming van academici en de bevordering van academische vrijheid hebben ingezet, hetzij in hun werk, of door persoonlijk risico te lopen.

Dr. Djalali, die al meer dan vijf jaar in een Iraanse gevangenis vastzit en in 2017 ter dood werd veroordeeld, krijgt de award als erkenning van zijn strijd voor academische vrijheid en verbondenheid met de internationale academische gemeenschap.

LEES MEER

 

“We moeten de druk hoog houden” zegt Leo Igwe over de zaak van Mubarak Bala

De Nigeriaanse mensenrechtenactivist en voorzitter van de Humanist Association of Nigeria, Mubarak Bala, zit nu al 587 dagen vast in een penitentiaire inrichting van de staat Kano. Bala riskeert tot vijf jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld voor de 10 aanklachten wegens het veroorzaken van verstoring van de openbare orde. Die aanklacht kwam er nadat hij in de loop van april 2020 een aantal Facebook-posts zou geplaatst hebben die geacht worden een verstoring van de openbare orde te hebben veroorzaakt wegens hun “godslasterlijke” inhoud.

Leo Igwe, stichtend lid van de Humanist Association of Nigeria en gerenommeerd humanist zegt dat we niet mogen opgeven:

“De steun van de internationale gemeenschap is essentieel om ervoor te zorgen dat Mubarak in veiligheid kan gebracht worden en eerlijk wordt behandeld. Het is dankzij de internationale druk en steun dat Mubarak toegang heeft gekregen tot zijn advocaten, een strijd die zo’n vijf maanden in beslag heeft genomen. Maar het is goed eraan te herinneren dat Mubarak zonder giften van de internationale gemeenschap geen wettelijke vertegenwoordiging zou hebben. Mubarak’s familie verloor hun bronnen van inkomsten na zijn arrestatie.”

“Nu zijn zaak de tweede fase ingaat, waarin we verwachten dat hij voor het hooggerechtshof van Kano zal verschijnen, kan ik niet genoeg benadrukken dat we druk op hem moeten blijven uitoefenen en hem moeten blijven steunen. We kunnen de staat Kano deze uitputtingsslag die ze tegen ons voeren niet laten winnen.”

LEES MEER

 

Steun Humanists at Risk

Wil je helpen om humanisten als Mubarak Bala, humanisten die zich wereldwijd in gevaarlijke situaties bevinden, in veiligheid te brengen? Dat kan door te doneren aan Humanists International.

Emma Wadsworth-Jones

“We hebben het over activisten die opkomen voor menselijke en wetenschappelijke vooruitgang, sociale hervormingen en een cultuur van verdraagzaamheid en vrijheid. In dit opzicht staan humanisten vaak aan het front van veel progressieve strijdpunten: secularisme, democratie, vrouwenrechten, LGBTI+-rechten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst of overtuiging, antiracisme, kritisch denken, enzovoort.”

“Maar in sommige landen worden humanisten de handen gebonden en de mond gesnoerd door onderdrukkende krachten van allerlei slag. Daarom zijn veel humanisten gedwongen zichzelf te censureren en hun leven in de kast te slijten, omdat ze anders het risico lopen te worden gediscrimineerd, vervolgd, gevangengezet of zelfs gedood – zij het door gesanctioneerde straffen vanuit de staat of door geweld van een burgerwacht.”

 

STEUN HUMANISTS AT RISK