fbpx
deMens.nu

Een bank vooruit

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg11 nr1. Meer verhalen van leerkrachten hier.

Naam: Tash De Rycke

Aantal jaren voor de klas: 12

School: Middenschool Brugge Centrum

Jaren: 1ste graad

Hoe behandel je het thema vegetarisme/veganisme in de lessen niet-confessionele zedenleer? En ervaar je dat de leerlingen daarvoor openstaan?

 

Duurzaamheid is een hot item in de lessen niet-confessionele zedenleer (ncz) en komt er in verschillende thema’s aan bod. Onrechtstreeks leiden onderwerpen als de ecologische voetafdruk en de klimaatproblematiek tot het in vraag stellen van het huidige westerse voedingspatroon, met in het bijzonder het consumeren van vlees, vis en zuivelproducten.

Leerlingen gaan bijvoorbeeld aan de slag met de vraag: Hoe komt het dat we erin slagen om zestig miljard dieren te voeden, maar dat er nog steeds hongersnood in de wereld is? Het is belangrijk om leerlingen zelf een aantal zaken te laten vaststellen en mogelijke oplossingen voor de toekomst te laten bedenken. Elke positieve verandering, hoe klein ook, begint uiteindelijk bij jezelf en kan tot mooie resultaten leiden.

 

“Elke positieve verandering, hoe klein ook,
begint bij jezelf
en kan tot mooie resultaten leiden”

 

Ook de thema’s dierenwelzijn en dierenrechten komen uitgebreid aan bod. Leerlingen werken dan in groepjes samen om opzoekingswerk te doen rond verschillende deelthema’s zoals dierentuinen, circussen en dolfinaria, gezelschapsdieren in asielen, dieren in folklore en sport, dierproeven, dieren voor kleding, dieren voor consumptie. Vervolgens presenteren zij hun onderwerp en volgt er een klassikaal open leergesprek. Leerlingen gaan daarbij vaak voor zichzelf op zoek naar gezonde milieu- en diervriendelijke alternatieven. Dat is een ideaal moment om hen te laten kennismaken met organisaties zoals EVA, een vereniging voor vegetarische voeding, en De Zonnegloed, een opvangcentrum voor wilde dieren, of met acties zoals Dagen Zonder Vlees en Try Vegan.

Het is voor de leerlingen trouwens ook interessant om er sociale media bij te betrekken, om bepaalde dingen waarmee ze in contact komen een plaats te geven. Soms zien ze bijvoorbeeld filmpjes of foto’s van dieren die mishandeld worden en weten ze niet hoe ze daarmee moeten omgaan.

In het tweede jaar worden de leerlingen ook uitgedaagd om de duurzaamste lunch te bereiden en daar een filmpje van te maken. Daarvoor verrichten ze eerst enige research en zo ontdekken ze dat hun vertrouwde ingrediënten moeten plaatsmaken voor duurzamere alternatieven. Dan brengen ze hun lunch mee naar school om die samen op te eten. Dat is altijd een gezellige milieu- en diervriendelijke aangelegenheid.

 

Foto bovenaan © Shutterstock.com