fbpx
deMens.nu

Hervorming seksueel strafrecht: een grote stap vooruit

Historisch.” Zo wordt de hervorming van het seksueel strafrecht van Minister van Jusititie, Vincent Van Quickenborne, genoemd. Na een marathonzitting stemde het federaal parlement afgelopen nacht met een ruime meerderheid voor de nieuwe wet.

De hervorming zal niet alleen ingrijpende gevolgen hebben voor hoe we seksuele misdrijven bestraffen, maar ook hoe we als samenleving omgaan met seksualiteit an sich. Jongeren emanciperen zichzelf ook almaar sneller. Ze zijn mondiger, zeggen wanneer ze iets (niet) willen en experimenteren ook steeds vroeger met hun eigen seksualiteit. Dat de hervorming ook veranderingen teweeg zal brengen in de seksuele meerderjarigheid, is belangrijk voor het creëren van een veilige ruimte waarin jongeren hun seksuele identiteit ontdekken. Het principe van de zelfbeschikking heeft er alvast weer een overwinning bij.

Maar wat misschien nog het meest opvalt, is de decriminalisering van sekswerk. Hoewel sekswerk in de strikte zin in België reeds kon, kwam het in de praktijk vooral neer op een gedoogbeleid dat alle betrokkenen deed stranden in de rechtsonzekerheid. Zo resulteerde de regeling in soms absurde situaties, waarbij sekswerkers geen bankrekening mochten openen en bijgevolg nog net niet hun spaargeld onder de matras bewaarden. Ze kregen moeilijkheden met hun gezondheidszorg, hun pensioensparen of hun sociale rechten. Kort gezegd: omwille van de hypocriete houding van onze samenleving ten opzichte van sekswerk, werden duizenden mensen ontzegd van hun basisrechten. We kunnen het verleden niet terugdraaien, maar met deze hervorming kunnen we dat onrecht in de toekomst wel voorkomen. Pooierschap is en blijft trouwens wel verboden en zal zelfs strenger worden aangepakt.

Wat dan met de strijd tegen de mensenhandel? Die gaat door. Hoewel leden van de oppositie beweren dat een decriminalisering net de deur openzet voor uitbuiting, is daar geen enkel bewijs voor. Nieuw-Zeeland hanteert inmiddels al enkele jaren hetzelfde model en er bleek geen onmiddellijke negatieve impact te zijn. Wat we wel weten, is dat het oude systeem erg uitbuitingsgevoelig is gezien het sekswerkers het clandestiene induwt.

Is de problematiek daarmee opgelost? Waarschijnlijk niet. Nieuwe wetgeving moet altijd nog de praktijktoets doorstaan. Maar het is alvast duidelijk dat er een flinke stap voorwaarts werd gezet.

deMens.nu is bijzonder tevreden met deze stap en wil iedereen bedanken die mee deze hervorming heeft mogelijk gemaakt. In het bijzonder bedanken we de verenigingen Utsopi Violett en Payoke alsook de partijen die voor dit voorstel hebben gestemd.