fbpx
deMens.nu

Mentality

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg11 nr2. Lees hier meer ‘Achter de schermen‘.

Mentality vzw is een lidvereniging van deMens.nu sedert 2021. De vereniging organiseert socio-culturele evenementen en legt daarbij de klemtoon op jongeren- en buurtwerking. Mentality vzw stelt zichzelf en haar werking voor.

Thomas Van Audenhoven

 

Mentality vzw organiseert socio-culturele activiteiten en toonmomenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. De bicommunautaire vereniging bestaat uit jongeren en jongvolwassenen die hun creatieve passies met elkaar delen en elkaar door kennisoverdracht versterken.

Saintklet, het buurt- en jongerenproject van Mentality vzw, wordt in samenwerking met het huisvandeMens Brussel georganiseerd en vindt plaats op de Akenkaai aan het gebouw van huisvandeMens Brussel. Met het project Saintklet trachten we de creatie van nieuwe gemeenschappen binnen het vrijzinnig humanistische kader van het huisvandeMens te faciliteren, met de nadruk op jongerenwerking en buurtwerk in Brussel. Meer algemeen streven we ernaar de betrokkenheid van jongeren bij het Brusselse vrijzinnig humanistische project te vergroten.

Om die betrokkenheid te realiseren wordt een beroep gedaan op de passies, vaardigheden en expertise van een nieuwe generatie jongeren, van jongvolwassenen, nieuwkomers, buurt- en bij uitbreiding stadsbewoners. Daarbij wordt geen belang gehecht aan hun mogelijk diverse achtergronden: verschillen worden eerder als een complementaire factor aan het project beschouwd.

Als organisatie zijn we de mening toegedaan dat steden zoals Vilvoorde, Leuven en Brussel nood hebben aan een veilige en gastvrije plek waar men voor elkaar zorgt, vrij kan denken en ruimte heeft om te experimenteren. Het is een doel op zich om een allesomvattende dialoog mogelijk te maken zonder overdreven commerciële en/of dwingende omkadering. We proberen een brug te bouwen met en tussen de wijk(en), we trachten de mensen die er leven te verbinden en we hopen de omliggende projecten die aan onze missie kunnen bijdragen erbij te betrekken.

In 2020 hebben we met Saintklet in het kader van de oproep ‘Brussel op vakantie’ een project opgestart waarbij we de nadruk leggen, in tijden van corona, op het veilig ontmoeten van elkaar in de openlucht. We focussen zoveel mogelijk op het samenwerken met jongerenorganisaties, burgerinitiatieven en buurtverenigingen. We bekijken hoe we de komende jaren nog meer naar buiten kunnen treden en in het straatbeeld mee voor verandering kunnen zorgen.

 

Meer weten?

• Wil je meer weten over Mentality vzw? Neem hier een kijkje.

• Benieuwd welke lidverenigingen er nog meer bij deMens.nu zijn? Klik hier.

Foto’s © Mentality