fbpx
deMens.nu

Difference Day 2022: ULB en VUB eren verdedigers van persvrijheid in context van oorlog in Oekraïne

Jaarlijks op 3 mei is  het ‘Internationale Dag van de Persvrijheid’ (World Press Freedom Day). Deze dag werd in 1993 door de Verenigde Naties uitgeroepen om het belang van de persvrijheid te onderstrepen, en regeringen eraan te herinneren hun plicht te vervullen om het eraan gekoppelde artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens te handhaven. Het is een goede gelegenheid om de doelstelling en verdiensten van de vrije pers te promoten en te benadrukken dat een vrije pers vrede en welvaart kan brengen in deze wereld. Op deze dag staan we ook stil om vermoorde journalisten te betreuren en solidariteit uit te spreken met journalisten die in de gevangenis verkommeren of op alle mogelijke manieren belemmerd worden in de uitvoering van hun werk. 

Naar aanleiding hiervan wordt  van 2 – 5 mei  Difference Day georganiseerd. Dit jaar werden de verdedigers van persvrijheid in de context van oorlog in Oekraïne geëerd.

Honorary Title for Freedom of Expression

De Vrije Universiteit Brussel en de Université libre de Bruxelles reikten de jaarlijkse Honorary Title for Freedom of Expression uit. Met de oorlog in Oekraïne op de voorgrond wordt deze Difference Day erkenning dit jaar uitgereikt aan:

• de Belarusian Association for Journalists (BAJ). BAJ zet zich al 26 jaar in voor de rechten en de ondersteuning van Wit-Russische journalisten en onafhankelijke media die in het autocratische regime van Loekasjenko bedreigd en vervolgd worden,

• en aan The Fix, een internationale organisatie door en voor journalisten, die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne aan de basis van een consortium staat dat hulp biedt aan collega-journalisten in Oekraïne.

Zij ontvangen de award voor hun cruciale en moedige bijdrage aan de vrijheid van denken, van schrijven en van meningsuiting. VUB en ULB willen met de award, uitgereikt maandagavond 2 mei op de European Gala Award Ceremony for Freedom of Expression in Bozar, de aandacht vestigen op journalistiek in een oorlogsgebied zoals Oekraïne én de strijd om persvrijheid in de omliggende autocratische en dictatoriale regimes, zoals Wit-Rusland.

 

Bekijk hier de advertentie

Draw for Change!

 

Ook aanwezig op de Award Ceremony is Ruslands meest bekende cartooniste Victoria Lomasko. Zij vluchtte in maart naar Brussel met de hulp van Clin d’Oeil Films, een productiehuis dat de documentaire Draw for Change! maakt  over vrouwelijke cartoonisten. Aan deze documentaire wordt ook een pedagogisch project ontwikkeld, dat mee ondersteund wordt door deMens.nu.

Een paar weken geleden begon Victoria hier dan aan een vierdelige muurschildering. Zij doet dit op grote panelen (in totaal 3m hoog en 7m20 breed) bij GC Nekkerdal in Laken. Het werk is een anti-oorlog statement – een moderne Guernica. Het project wordt ondersteund door deMens.nu, VUB en ULB. Het werk werd op de galavond ingehuldigd. Nadien verhuist haar werk beurtelings naar de campussen van de VUB, ULB en EhB. Victoria Lomasko ontvluchtte haar land om te ontsnappen aan de dictatuur en de censuur die haar werd opgelegd. Maar in België ondervindt zij nieuwe moeilijkheden als gevolg van de Rusland-boycot die door West-Europa wordt opgelegd. Een platform geven aan Russische stemmen is tegenwoordig een delicate maar uiterst noodzakelijke zaak.

 

Difference Day 2022 loopt van 2 tot en met 5 mei.

Bekijk hier het volledige programma van Difference Day

Lees ook hier