fbpx
deMens.nu

Eerste schooldag – boodschap aan de leerkracht niet-confessionele zedenleer

 

Naar aanleiding van de eerste dag van het nieuwe schooljaar wil Freddy Mortier, voorzitter van deMens.nu, zijn waardering uiten naar de leerkrachten niet-confessionele zedenleer (ncz), die zich inzetten om onze jeugd te laten nadenken over zichzelf, de ander en de wereld. Bekijk of lees zijn boodschap.

 

Beste leerkracht,
Beste collega,

U behoort stilaan tot de categorie ‘bedreigde diersoort’. Zowat elke dag lezen we in de krant over het lerarentekort. We weten ondertussen wat de problemen in het onderwijs zijn: oeverloze administratie, een gebrek aan waardering vanuit alle richtingen, talrijke overuren, weinig jobzekerheid, enzovoort enzoverder.

Het is vandaag 1 september en we zouden graag al deze problemen oplossen, maar we geloven niet in mirakels. We denken voortdurend na over hoe wij jullie, leerkrachten niet-confessionele zedenleer, beter kunnen ondersteunen. Er zijn de voorbije jaren al enkele belangrijke stappen gezet. Met de oprichting van de RIKZ.Z werd er ingezet op kwaliteitszorg. In het verlengde daarvan bieden we met nczedenleer.be een performant platform aan om informatie te vinden én lesideeën met elkaar uit te wisselen. Dan is er ook nog het MegaZijn, Fakkeltjes, Prik, de werkboekjes Als ik groot ben en Onderweg, de klasbezoeken aan de huizenvandeMens … enzovoort.

Er zit ook nog het een en ander in de pijplijn. 4 puntjes:

  • Eén: Zo zetten we voortaan in op een structurele samenwerking tussen de inspectie NCZ en de huizenvandeMens voor het organiseren van studiedagen.
  • Een tweede belangrijk item is dat de leerplannen ncz secundair onderwijs worden geactualiseerd in het licht van de onderwijshervormingen.
  • Als derde: de RIKZ.Z en deMens.nu organiseerden enkele maanden geleden een leerlingenenquête met als doel de leerlingenparticipatie te versterken. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk om onze jeugd een duidelijke stem te geven.
  • En tot slot: we denken zeer goed na over hoe we ons vak in de verf moeten zetten naar de buitenwereld toe. Ook op dit vlak zullen we binnenkort concrete stappen ondernemen. Ik houd u nog even in spanning …

Wat de waardering van de leerkracht betreft: had ik een hoofddeksel op, ik zou hem nu voor u afzetten. Ik wil mijn oprechte dank uiten dat u zich elke dag inzet om onze jeugd te doen nadenken over zichzelf, de ander en de wereld.

Niet-confessionele zedenleer wordt gegeven in een derde van alle Vlaamse en Brusselse scholen, helaas slechts in een derde. U weet vast wel hoe ons onderwijslandschap in elkaar zit … Maar vergis u niet: meer dan ooit heeft ons vak een plaats binnen het maatschappelijke project dat onderwijs is. Want onderwijs is in essentie een humanistisch project, al wordt dat soms wel eens vergeten.

Het zijn erg boeiende, soms ook een beetje zorgwekkende, maar bovenal belangrijke tijden. Het is vandaag dat we cruciale keuzes moeten maken voor de toekomst.

Kiezen we als samenleving voor humanisme of extremisme? Voor verbinding of polarisering? Voor democratie of autocratie? Gaan we de klimaatuitdagingen aan, zonder taboes en zonder aarzeling, of laten we ons vangen door nihilisme en populisme? Hoe gaan we om met digitalisering en alles waar daar bij komt kijken? Welke erkenning geven we de wetenschap binnen ons denken en het beleid?

De kracht van ncz en het vrijzinnig humanisme ligt erin dat we resoluut kiezen voor positieve antwoorden op al deze vragen.

Ik wens jullie dit jaar opnieuw inspirerende lessen waarbij leerlingen hun ontluikende ideeën en overtuigingen kunnen vormen. Waarin jullie de waardering krijgen die jullie toekomt.

Tenslotte, nodig ik jullie uit  voor ons slotevenement Reis naar 2071 op 10 september in de Zebrastraat te Gent. Dan nemen we jullie mee naar enkele mogelijke werelden. Het is ook een moment waarbij we elkaar kunnen ontmoeten, met een glas in ons hand en met een hoopvolle blik richting de toekomst.

Graag tot dan.

Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu

 

Bekijk ook: