fbpx
deMens.nu

10 september – Werelddag Suïcidepreventie

In Vlaanderen zijn er 3 zelfdodingen en 27 pogingen per dag.*

Ondanks het goede werk van zorgverleners blijven we een regio met een van de hoogste suïcidecijfers in Europa.

Daarom is het belangrijk om even stil te staan bij wat suïcide is en waarom suïcidepreventie een taak van iedereen is.
 

1813

 
Op zelfmoord1813 vind je heel wat informatie over hoe je signalen kan herkennen, wat te doen bij een crisis, naar wie je kan doorverwijzen …

Bijna 3 op 4 zelfdodingen gebeurt door mannen. Daarom werd dit jaar de website www.komuitjekop.be gelanceerd, met tips en informatie om de mentale gezondheid van mannen te versterken.

Ook onze huizenvandeMens nemen hun rol op. We bieden een luisterend oor, verschaffen informatie en werken mee aan campagnes. We passen als organisatie actief de methodiek van de Belboom toe.

Daarnaast staan onze consulenten van Ikwilpraten in de ziekenhuizen en woonzorgcentra steeds klaar om bijstand te bieden op moeilijke en ingrijpende momenten. Ook bij defensie en de gevangenissen is suïcidepreventie een belangrijk onderdeel van de vrijzinnig humanistische dienstverlening.

In de lessen niet-confessionele zedenleer leren we onze jongeren op te komen voor zichzelf én elkaar. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd om te praten over thema’s als mentale gezondheid en identiteit.
 

Een waardig leven

 
Net als bij klimaatopwarming is er bij suïcidepreventie niet één wonderoplossing. We moeten maatregelen treffen op een reeks terreinen.

Er is de laatste jaren heel wat werk geleverd om de stap naar mentale zorg bespreekbaar en toegankelijk te maken. De wachtlijsten blijven echter bestaan. Er zal nog meer geïnvesteerd moeten worden. Investeren in mensen levert altijd een hoog rendement op.

We moeten erover waken dat professionele zorg steeds gestoeld is op wetenschappelijke inzichten.

Het is ook cruciaal dat in een zorgtraject de zorgbehoevende autonoom kan beslissen.

Tot slot: laat mensen, jong en oud, een waardig leven leiden waarbij ze zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn en wat ze doen. Dat lukt niet met nihilisme en populisme die polarisering in de hand werken. Daarom kiezen wij als vrijzinnig humanisten ervoor om onze slagzin “Denk voor jezelf, zorg voor elkaar” luid te laten klinken in onze samenleving.

* Schatting uit 2021, zie dit artikel.  

 

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be