fbpx
deMens.nu

Verslag: Slotevenement Reis naar 2071

De voorbije twee jaar organiseerden deMens.nu en het Kenniscentrum Open Time van de Erasmushogeschool Brussel onder de noemer ‘Reis naar 2071’ zeven toekomstsessies, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Aan de hand van wetenschappelijke methodieken gingen deelnemers met elkaar in gesprek over welke toekomst we als vrijzinnig humanisten verwachten én welke we wenselijk vinden.

Anne-France Ketelaer, algemeen directeur deMens.nu: “Als vrijzinnig humanisten vinden we participatie ontzettend belangrijk en we zijn dan ook dankbaar voor alle bijdrages die de deelnemers geleverd hebben tijdens de toekomstsessies.”

Op basis van de data die deze sessies opleverden, construeerde het Kenniscentrum Open Time vier scenario’s over hoe de samenleving en het vrijzinnig humanisme er in 2071 zouden kunnen uitzien.

De scenario’s werden voorgesteld op zaterdag 10 september in de Zebrastraat Gent tijdens het slotevenement.

De vier scenario’s:

  • Verdergezette groei: Welke plaats rest de mens als technologie de bovenhand neemt?
  • Instorting: Welk humanisme blijft er over na de instorting van de samenleving?
  • Discipline: Wat als het vrijzinnig humanisme een maatschappelijke doctrine wordt?
  • Transformatie: Wat als we de wereld echt kunnen veranderen zoals we willen?

 

Pieter Meurs, onderzoeker Open Time: “Toekomstonderzoek is iets anders dan de toekomst voorspellen. Het gaat over het stimuleren van de verbeeldingskracht, het onderzoeken van andere en nieuwe samenlevingsvormen, van meervoudige toekomstbeelden. Het laat toe om de betekenis van humanisme te bevragen en het opnieuw invulling te geven.”

‘Reis naar 2071’ werd georganiseerd naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw, sinds 2011 bekend als deMens.nu. Vandaag is deMens.nu is een koepelvereniging met meer dan 170 werknemers, 35 huizenvandeMens en antennes, 37 lidverenigingen en meer dan 700 vrijwilligers.

Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu: “Hoewel we veel kunnen leren uit het verleden, heeft het weinig zin om erin te blijven hangen. Voorwaarts is de enig mogelijke weg. Maar toch is het belangrijk om te aarden in het hier en nu. Want het is vandaag dat we moeten handelen, opdat we morgen een betere toekomst kunnen verzekeren.”