fbpx
deMens.nu

Het Grondwettelijk Hof acht de euthanasiewet te streng

De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde, die de eis tot schadevergoeding van de familie van Tine Nys ten aanzien van dokter Joris Van Hove behandelt, legde twee prejudiciële vragen voor aan het Grondwettelijk Hof. Eén van de redenen van de klacht was dat de betrokken arts had nagelaten om binnen de wettelijke termijn van vier dagen het euthanasieverslag over te maken aan de federale evaluatiecommissie euthanasie. Dit zou een schending van de procedurevoorwaarden betekenen.

Lees meer over het euthanasieproces

De burgerlijke rechtbank in Dendermonde vroeg zich af of en hoe een arts gestraft kan worden bij het schenden van randvoorwaarden in de procedure. Concreet betekent dit dat de vraag werd voorgelegd of dezelfde strafmaat geldt voor zowel het schenden van procedurele voorwaarden als wanneer artsen de grondvoorwaarden schenden. Bijkomend stelde de burgerlijke rechtbank van Dendermonde ook de vraag of de arts die de grondvoorwaarden schond, behandeld moet worden als iemand die een gifmoord pleegde.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat artsen alle voorwaarden van de wet moeten naleven. Het Hof acht zowel de procedurele voorwaarden als de grondvoorwaarden van gelijkwaardig belang. Dit betekent dat artsen die een procedurefout maken, ook gestraft kunnen worden. Maar het Hof oordeelde dat het niet correct is om een arts bij een procedurefout te veroordelen voor gifmoord. Dit zou, volgens de interpretatie van het Grondwettelijk Hof, enkel mogen gelden bij het schenden van de grondvoorwaarden.

In de huidige situatie maakt de wet geen verschil tussen de twee, en dat is volgens het Hof ongrondwettig. De vertegenwoordiger van de Belgische staat en de burgerlijke partijen hadden de wet verdedigd zoals ze was, maar die redenering werd dus niet overgenomen. Aan de bijkomende vraag met betrekking tot het gelijkstaan van het schenden van de grondvoorwaarden aan gifmoord, werd geen gevolg gegeven.

De naleving van de euthanasiewet komt niet in het gedrang, deze blijft zoals het is. De burgerlijke rechtbank van Dendermonde gaat hier verder mee aan de slag.