fbpx
deMens.nu

Seksueel geweld kan NOOIT getolereerd worden

DeMens.nu toont zich bij monde van algemeen directeur Anne-France Ketelaer bijzonder tevreden dat Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir volop de kaart trekt van de vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld.

‘Een melding maken is al heel moeilijk voor slachtoffers. En we moeten te allen tijde aan hun kant staan’, stelde de minister scherp naar aanleiding van een recente veroordeling in een verkrachtingszaak.

De VN-verklaring over geweld tegen vrouwen (1993) veroordeelt uitdrukkelijk ‘elke daad van geweld op basis van gender die resulteert of kan resulteren in lichamelijke, seksuele of psychologische schade aan of lijden van vrouwen, met inbegrip van de dreiging van dergelijke gewelddaden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit plaatsvindt in het openbaar of de privésfeer.’

“De verklaring stelt ook duidelijk dat geweld tegen vrouwen een schending van de mensenrechten is als de overheid in gebreke blijft bij preventie en het vervolgen van de daders. Daarom is het uitermate belangrijk dat ook vanuit de overheid een duidelijk signaal wordt gegeven dat seksueel geweld tegen vrouwen op geen enkel ogenblik kan, mag en zal getolereerd worden”, aldus Anne-France.

En dat krachtdadig optreden tegen en transparant communiceren over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen nodig blijft, bewijzen ook de meest recente studies. De UN-MENAMAIS-studie (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium) is de eerste studie over seksueel grensoverschrijdend gedrag in België die representatief is voor alle genders en leeftijden. Deze studie bevroeg meer dan 5.000 personen naar hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit de resultaten die midden dit jaar werden gepubliceerd, bleek dat van de ondervraagde personen tussen 16 en 69 jaar maar liefst 64% seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakte in hun leven. Bij de meisjes en vrouwen in die leeftijdscategorie loopt dat aantal zelfs op tot bijna 80 procent. 42% van de vrouwen maakte een vorm van hands-on seksueel grensoverschrijdend gedrag mee en bij maar liefst 16% van de vrouwen ging het zelfs om verkrachting.

“Hallucinante cijfers die aangeven dat we ook vanuit deMens.nu, en dat in samenwerking met alle partners in het maatschappelijk en politiek veld, constant de aandacht moeten behouden voor dit gigantisch probleem”, besluit Anne-France.