fbpx
deMens.nu

Het Abortion Right Platform eist keuzevrijheid en respect voor vrouwenrechten

Het Abortion Right Platform wil eraan herinneren dat het recht op abortus een fundamenteel mensenrecht is en een zaak van volksgezondheid.

Eén op de vijf vrouwen in België heeft ooit in haar leven een abortus. Daarom is het van essentieel belang om de vrijwillige zwangerschapsafbreking te destigmatiseren. De Wereld Gezondheidsorganisatie publiceerde in 2022 richtlijnen waarin duidelijk wordt aangegeven dat het verbieden van abortus het aantal abortussen nooit doet verminderen. Integendeel, ze worden clandestien uitgevoerd met gevaar voor de gezondheid en het leven van de vrouw. Enkel duidelijke,
betrouwbare en uitgebreide relationele en seksuele voorlichting, samen met toegang tot kwalitatieve abortuszorg werken preventief voor ongewenste zwangerschappen.

In het abortusdebat blijken ook semantische keuzes cruciaal. Daarom moedigt het Abortion Right Platform de media en beleidsmakers aan om de term ‘keuzevrijheid’ te gebruiken in plaats van de termen als ‘pro’ of ‘anti’-abortus. Zo weerspiegelt men beter de realiteit dat abortus een persoonlijke keuze is, waarbij elke vrouw het recht heeft deze beslissing te nemen zonder gestigmatiseerd te worden.

Helaas circuleren er ook nog steeds veel onwaarheden over abortus zoals dat het je onvruchtbaar zou maken, terwijl er in 98,5% van de gevallen na een abortus geen onmiddellijke medische complicaties zijn waargenomen volgens het rapport van de National Abortion Assessment Commission uit 2021. Ook hoor je vaak dat men psychisch nooit herstelt van een abortus. Maar geen enkele vrouw reageert op dezelfde manier en in elk abortuscentrum is er een professioneel team aanwezig dat elke vrouw en/of koppel zo goed mogelijk begeleidt, rekening houdend met hun unieke situatie.

Het Abortion Right Platform is van mening dat vrouwen het recht hebben om hun eigen toekomst te kiezen, inclusief het al dan niet krijgen van een kind. Het is daarbij essentieel om te luisteren naar hun ervaringen en hen een veilige en legale toegang tot abortus te garanderen. We vragen om vrouwen bij te staan in hun strijd voor keuzevrijheid en waakzaam te blijven voor misvattingen over vrijwillige zwangerschapsafbreking.

Ondertekend door:

– 320 Rue Haute
– Centre d’Action Laïque
– CFFB
– deMens.nu
– Fédération des Centres de Planning et de Consultations
– Fédération des centres pluralistes de planning familial
– Fédération Laïque de Centres de Planning Familial
– GACEHPA
– Garance ASBL
– LUNA
– Médecins du monde
– Sofélia – La Fédé militante des centres de planning familial solidaires
– Synergie Wallonie pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes asbl
– Vrouwenraad
– VUB – Dilemma