fbpx
deMens.nu
2023_Mijngod (c) Yvan Dheur)

Mijn god – Phara de Aguirre op zoek naar religie en levensbeschouwing

Vanaf woensdag 19 april op Canvas en VRT MAX

Lees hier een interview met Phara de Aguirre

In de vierdelige reeks Mijn god ontmoet Phara de Aguirre aalmoezeniers en consulenten van de diverse erkende levensbeschouwingen in ons land: de rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, islamitische en joodse godsdienst, en de vrijzinnigheid. De boeddhistische levensbeschouwing is pas sinds maart 2023 erkend en komt dus niet aan bod.

De reeks is opgebouwd rond vier biotopen waar aalmoezeniers en consulenten als betaalde kracht of als vrijwilliger aan het werk zijn: het ziekenhuis, het leger, de gevangenis en de haven. In elk van die biotopen volgen we drie verschillende levensbeschouwingen. Waar liggen de verschillen, wat zijn de gelijkenissen?

“Het waren fijne gesprekken en ontroerende rituelen die we mochten meemaken en filmen.”
Phara de Aguirre

Het ziekenhuis

In het ziekenhuis volgen we Ine Pauwels, rooms-katholieke pastor op de dienst pastorale zorg en zingeving in het Ziekenhuis Oost-Limburg. In Brugge maken we kennis met Bernard Peckstadt, halftijds verpleger in AZ Sint-Lucas, maar ook orthodox parochiepriester. In die hoedanigheid bezoekt hij zijn parochianen wanneer die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Latifa en Saida Chebaa zijn twee zussen die in Antwerpen MOPA hebben opgericht, een dienst voor palliatieve zorg aan moslims en mensen met een migratieachtergrond.

De gevangenis

Ook in de gevangenis hebben gedetineerden recht op geestelijke bijstand van een aalmoezenier of consulent. In de gevangenis van Beveren gaan we mee op cel met Ilse en Ben, de protestants-evangelische aalmoezeniers. We zijn ook getuige van de allereerste evangelische doop in de gevangenis. In het arresthuis van Antwerpen lopen we mee in het kielzog van Ahmed, de Islam-consulent, en in de gevangenis in Brugge volgen we Nancy, die al twintig jaar als vrijwillig moreel consulent vrouwelijke gevangenen bijstaat.

2023_Mijngod_VRT
Nancy op bezoek in cel (VRT)

In de gevangenis in Brugge volgen we Nancy, die al twintig jaar als vrijwillig moreel consulent vrouwelijke gevangenen bijstaat.

Het leger

Het leger heeft een lange traditie van aalmoezeniers en consulenten die zorgen voor geestelijke bijstand aan de militairen. We gaan mee op missie met padre Hans naar Roemenië, waar Belgische militairen meewerken aan de uitbreiding van een Roemeense legerbasis om de oostflank van de Navo te versterken. Manu is als moreel consulent verbonden aan de Koninklijke Militaire School, waar we hem de nieuwe studenten zien opvangen en begeleiden. Het leger heeft ook een rabbijn, Israël Muller, in dienst.

Manu is als moreel consulent verbonden aan de Koninklijke Militaire School, waar we hem de nieuwe studenten zien opvangen en begeleiden.

2023_mijngod_VRT
In het leger (VRT)

De haven

Vroeger had Antwerpen een internationaal zeemanshuis en zeemanskerken in de stad. Sinds enkele jaren werken de zeemansmissies en een welzijnsorganisatie samen in het Harbour Hotel, dichtbij de haven. Elke dag vertrekken de havenaalmoezeniers naar hun deel van de haven om de bemanning op schepen te bezoeken of een dienst te houden aan boord van een schip. We volgen June, een anglicaanse aalmoezenier met Filipijnse roots, Kiran, een katholiek aalmoezenier die in 2018 van India naar België kwam om hier als missionaris te werken en Jörg van de protestantse Duitse zeemanskerk die al 36 jaar havenaalmoezenier is.

Phara de Aguirre“Ik moet eerlijk toegeven dat het voor mij lang geleden was dat ik zoveel over geloof en levensbeschouwing gepraat heb, maar het waren fijne gesprekken en ontroerende rituelen die we mochten meemaken en filmen. En of het nu de mens is of God die uw leidraad is en bij wie u steun zoekt in moeilijke tijden, het doet er niet toe voor mij.”

Mijn god: vanaf woensdag 19 april om 22.10 u. op Canvas en VRT MAX

Foto cover (c) Yvan Dheur

 

Bekijk hier het persbericht van VRT

Bekijk de trailer: