fbpx
deMens.nu

CAVA, op zoek naar tradities

Artikel verschenen in deMens.nu Magazine jg12 nr2. Lees hier meer ‘Achter de schermen‘.

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven plant in 2023 een aantal initiatieven rond vrijzinnig humanistische tradities. Daarvoor heeft CAVA input van de vrijzinnig humanistische gemeenschap nodig. Ontdek hier waarover het gaat.

Elise Dewilde

Om het respect voor elkaars gebruiken te stimuleren en om te vermijden dat bepaalde praktijken ongewild verloren zouden gaan, lanceerde de Unesco, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, in 2003 een nieuwe conventie. Dat verdrag focust op waardevolle gewoonten en praktijken die binnen een gemeenschap zo belangrijk zijn dat ze van generatie op generatie worden doorgegeven. We spreken dan van ‘immaterieel cultureel erfgoed’, afgekort als ICE.

De conventie blaast dit jaar op 17 oktober twintig kaarsjes uit. Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, CAVA, viert mee en lanceert in 2023 een aantal initiatieven. Onder het motto ‘Begin bij jezelf’ wil CAVA samen met jou de vrijzinnig humanistisch geïnspireerde immaterieel-erfgoedpraktijken – want die zijn er ongetwijfeld – in de kijker zetten en de kennis erover opbouwen. (lees verder onder de foto)

 

Feest vrijzinnige jeugd © Bron: Geuzenhuis Gent, collectie CAVA

 

Immaterieel erfgoed?

Cultureel erfgoed is de culturele erfenis uit het verleden, waar mensen vandaag waarde aan hechten en die ze aan toekomstige generaties willen doorgeven. Kunstwerken, monumenten en archieven zijn alom bekend als erfgoed. Ze zijn roerend of onroerend en dus tastbaar. Niet-tastbaar of immaterieel erfgoed is veel minder bekend. Dat zit in mensen zelf, in hun denken en doen.

Immaterieel erfgoed kan heel interessante en plezierige vormen aannemen: feesten, rituelen, zingen en dansen, eet- en drinkcultuur, praktijken die verband houden met de natuur, het doorvertellen van verhalen, het gebruiken van bepaalde uitdrukkingen, ambachtskennis en -kunde …

 

In het hoofd en het hart

Zitten er vrijzinnig humanistische tradities in jouw hoofd en hart die niet verloren mogen gaan? Laat dan een bijdrage achter in CAVA’s vriendenboekje. Op die manier wil het centrum de diversiteit aan vrijzinnig humanistisch geïnspireerde praktijken en de waarde ervan voor de vrijzinnige gemeenschap in kaart brengen. Het vriendenboekje invullen kan via de website of door een papieren exemplaar aan te vragen en het ingevuld terug te bezorgen.

Rituelen en plechtigheden bij verschillende levensfases, het Vrijzinnig Zangfeest, de Vlaamse debatwedstrijd, fakkeltochten … Misschien zijn er ook wel typische uitdrukkingen, kan de Pride gezien worden als een erfgoedpraktijk die de vrijzinnig humanistische waarden weerspiegelt, enzovoort. CAVA is benieuwd. (lees verder onder de foto)

 

The Belgian Pride © Bron: collectie CAVA

 

Verder op onderzoek uit

Omdat het in een jubileumjaar misschien nog wat grootser mag, lanceert CAVA nog een tweede warme oproep rond ICE.

Ben je bereid om bij CAVA, in de geschreven bronnen, op zoek te gaan naar sporen van die vrijzinnig humanistische tradities en op die manier bij te dragen aan de kennisopbouw over de immaterieel-erfgoedpraktijken? Ben je benieuwd hoe die praktijken door de tijd heen zijn geëvolueerd? Dan is CAVA naar jou op zoek. Interesse om mee te werken aan het vrijwilligersproject rond immaterieel erfgoed? Laat CAVA iets weten.

 

CAVA

Meer informatie over CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, vind je hier.

Wil je meer weten over de initiatieven rond ICE, immaterieel cultureel erfgoed, neem dan hier een kijkje.

CAVA contacteren? Pleinlaan 2, lokaal 0.B.033, 1050 Elsene, cava@vub.be en 02 629 24 34.

 

© CAVA